Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3SEM1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość francuskiego na poziomie B1+/B2, zaliczony II rok studiów. Zaliczone przedmioty wchodzące w tematyczny zakres seminarium.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cykl obowiązkowych zajęć, na których studenci zdobywają umiejętności, niezbędne do napisania pracy licencjackiej w wybranej dziedzinie. Studenci prezentują referaty z przeczytanych lektur, referują fragmenty pisanej pracy, dyskutują nad problemami merytorycznymi, związanymi z poruszanym tematem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; Forma studiów: stacjonarne; Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Seminarium dyplomowe, MK_11.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów trzeci, semestr piąty i szósty.

Wymagania wstępne: znajomość francuskiego na poziomie B2, zaliczony 2 rok studiów.Zaliczone przedmioty wchodzące w tematyczny zakres seminarium (Wstęp do kulturoznawstwa, Zarys historii Francji, Kultura Francji)

Liczba godzin: 60 godzin ćwiczeń (30 w semestrze 5, 30 w semestrze 6).

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, tez, wniosków).

Punty ECTS: 18

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 60 godzin

Udział w konsultacjach: 40 godzin

Powtarzanie materiału, przygotowanie do ćwiczeń: 100 godzin

Kwerenda biblioteczna: 80 godzin

Gromadzenie materiału do pracy: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu:50 godzin

Redakcja pracy, poprawki, korekta: 120 godzin

Razem: 480 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:100 godzin (4 ECTS)

o charakterze praktycznym: 480 godzin (18 ECTS)

Literatura:

Literatura zgodna z wyborem tematu prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08;

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13;

K_K03, K_K04, K_K07;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po semestrze 5, zaliczenie na ocenę po semestrze 6.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: Joanna Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: Joanna Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.