Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy warsztatu tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3WTL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy warsztatu tłumacza
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin PNJF2.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie u studentów umiejętności krytycznej oceny przekładu, także własnego, umiejętności zidentyfikowania

trudności gramatycznych i leksykalnych w tłumaczeniu oraz doboru odpowiednich technik tłumaczeniowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_4)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: III / 5

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B1+/B2, zdany egzamin z PNJF 2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - 27 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 4 godz.

- razem - 50 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 19 godz. = 0,5 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 50 godz. = 2 ECTS

Literatura:

Skibińska E., Inaczej mówiąc ..., Wrocław 2001.

Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M. C., Terminologia tłumaczenia, przekład i adaptacja: T. Tomaszkiewicz, Poznań 2006.

Kozłowska Z., Szczęsny A., Tłumaczenie pisemne na język polski, PWN 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student rozumie różnice między przekładem pisemnym i ustnym. (KA6_WG7)

Student rozumie znaczenie konotacji kulturowych w przekładzie. (KA6_WG9)

Umiejętności

Student potrafi zidentyfikować trudności wynikające ze specyfiki języka źródłowego. (KA6_UW1)

Student potrafi znaleźć informacje językowe i kulturowe potrzebne do danego typu przekładu. (KA6_UW1, KA6_UO1)

Student potrafi samodzielnie przetłumaczyć tekst o tematyce ogólnej na język polski. (KA6_UW1)

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane przez siebie tłumaczenia. (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska, Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.