Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowy warsztat dziennikarza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2CWD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowy warsztat dziennikarza
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.

Pełny opis:

Cyfrowy warsztat dziennikarza jest przedmiotem należącym do cyklu zajęć specjalnościowych "dziennikarstwo cyfrowe" i ma charakter praktyczny. Podczas warsztatów podejmowane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne, które obejmują co najmniej trzy tryby umiejętności dziennikarskich: 1. umiejętność wnikliwego oglądu rzeczywistości i wybór o charakterze wartościującym informacji już przetworzonych (zwłaszcza w sieci), 2. umiejętność praktykowania wywiadu, jako podstawowej i bezpośredniej formy zdobywania informacji (sztuka prowadzenia dialogu, dyskusji, moderacji), 3. zapis wydarzenia w postaci tekstu.

Pierwsze zajęcia wprowadzają w cykl "Cyfrowy warsztat dziennikarza", drugie w istotę pracy dziennikarza. Kolejne spotkanie dotyczy specyfiki mediów cyfrowych, kolejne języka w mediach, przestrzeni publicznej oraz temu jakim językiem powinni posługiwać się dziennikarze.

Podczas zajęć studenci będą uczyć się pisać newsy, teksty prasowe, przeprowadzać wywiady.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etyka dziennikarstwa, pod red. E. Pawlak – Hejno, J. Pleszczyńskiego, Lublin 2012

2. E – gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015

3. Gatunki dziennikarskie. Teoria. Praktyka. Język, K. Wolny – Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman

4. Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010

5. G. Lowrence, Sztuka wywiadu; lekcja mistrza, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student potrafi zdefiniować media cyfrowe i wskazać ich cechy charakterystyczne. Student posiada umiejętności praktyczne, tj. pisanie krótkich informacji, dłuższych tekstów z cytatami, przeprowadzenie rozmowy, która pozwoli mu zdobyć podstawowe informacje do stworzenia newsa.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium Cyfrowy Warsztat Dziennikarza kończy się zaliczeniem w postaci testu, który będzie obejmował treści i umiejętności omawiane i praktykowane podczas zajęć. Ponadto, przy ocenianiu będzie brana pod uwagę obecność ( dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione absencje), dwie oceny cząstkowe: za przygotowanie treści na bloga oraz za przeprowadzenie wywiadu.

W trakcie zajęć będzie prowadzona również ocena ciągła studentów (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność). W zależności od zaangażowania możliwe jest podwyższenie oceny końcowej o 0.5 stopnia.

W przypadku studentów, którzy będą mieli stuprocentową obecność, wyróżnią się czynnym udziałem w zajęciach i wykonają wszystkie zadania w ramach laboratorium, możliwe będzie podniesienie oceny końcowej o stopień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Andrzejewska
Prowadzący grup: Ewelina Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.