Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy publikacji cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2FPC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy publikacji cyfrowej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest samodzielne przygotowanie publikacji w wybranej przez siebie formie. Kształcenie studenta polega na poznaniu gatunków dziennikarskich, umiejętności ich rozpoznawania, samodzielnego przygotowania do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Skrócony opis:

1. Omówienie programu przedmiotu oraz określenie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Gatunku dziennikarskie i ich cechy.

3. Przykłady gatunków dziennikarskich form ich publikacji, zasady przygotowania wynikające z ich specyfiki.

4. Omówienie wybranych do przygotowania publikacji: w poszukiwaniu tematu.

5. Opracowanie i prezentacja publikacji: zagadnienia poprawności językowej, edycji oraz redakcji.

6. Omówienie problemów związanych z przygotowaniem publikacji oraz dyskusja nad jej doskonaleniem.

7. Zasady i możliwości publikowania publikacji.

8. Zaliczenie zajęć.

Pełny opis:

Student w trakcie zajęć z FPC ma za zadanie przygotować samodzielnie publikację w wybranej przez siebie formie. Kształcenie studenta polega na poznaniu gatunków dziennikarskich, umiejętności ich rozpoznawania, samodzielnego przygotowania do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Zaznajomienie studentów z zasadami redakcji tekstów i wykształcenie u nich umiejętności przygotowania różnorodnych form do publikacji. Rozwijanie kompetencji w zakresie redakcji i korekty publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.

Literatura:

- Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

- Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

- Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010

- Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009

- Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003

- Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik

po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

1. Student zna/rozróżnia/dobiera znaki korektorskie. FP1_W09

2. Student rozpoznaje elementy tekstu. FP1_W09

3. Student redaguje teksty (z wykorzystaniem znaków korektorskich) FP1_U10

FP1_U02

4. Student pisze teksty obudowujące. FP1_U10

5. Student dba o ostateczną postać tekstu przeznaczonego do publikacji. FP1_K05

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach.

2. Zaprojektowanie, przygotowanie i przedstawienie własnego projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korotkich
Prowadzący grup: Krzysztof Korotkich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Omówienie programu przedmiotu oraz określenie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Gatunku dziennikarskie i ich cechy.

3. Przykłady form publikacji gatunków dziennikarskich i zasady przygotowania wynikające z ich specyfiki.

4. Omówienie wybranych do przygotowania publikacji: w poszukiwaniu tematu.

5. Opracowanie i prezentacja publikacji: zagadnienia poprawności językowej, edycji oraz redakcji.

6. Omówienie problemów związanych z przygotowaniem publikacji oraz dyskusja nad jej doskonaleniem.

7. Zasady i możliwości publikowania publikacji.

8. zaliczenie zajęć

Pełny opis:

Student w trakcie zajęć z FPC ma za zadanie przygotować samodzielnie publikację w wybranej przez siebie formie. Kształcenie studenta polega na poznaniu gatunków dziennikarskich, umiejętności ich rozpoznawania, samodzielnego przygotowania do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Zaznajomienie studentów z zasadami redakcji tekstów i wykształcenie u nich umiejętności przygotowania różnorodnych form do publikacji. Rozwijanie kompetencji w zakresie redakcji i korekty publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.

Literatura:

- Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

- Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

- Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010

- Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009

- Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003

- Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik

po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Omówienie programu przedmiotu oraz określenie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Gatunku dziennikarskie i ich cechy.

3. Przykłady form publikacji gatunków dziennikarskich i zasady przygotowania wynikające z ich specyfiki.

4. Omówienie wybranych do przygotowania publikacji: w poszukiwaniu tematu.

5. Opracowanie i prezentacja publikacji: zagadnienia poprawności językowej, edycji oraz redakcji.

6. Omówienie problemów związanych z przygotowaniem publikacji oraz dyskusja nad jej doskonaleniem.

7. Zasady i możliwości publikowania publikacji.

8. zaliczenie zajęć

Pełny opis:

Student w trakcie zajęć z FPC ma za zadanie przygotować samodzielnie publikację w wybranej przez siebie formie. Kształcenie studenta polega na poznaniu gatunków dziennikarskich, umiejętności ich rozpoznawania, samodzielnego przygotowania do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Zaznajomienie studentów z zasadami redakcji tekstów i wykształcenie u nich umiejętności przygotowania różnorodnych form do publikacji. Rozwijanie kompetencji w zakresie redakcji i korekty publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.

Literatura:

- Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

- Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

- Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010

- Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009

- Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003

- Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik

po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.