Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2OFR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad sporządzania opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Studenci poznają podstawowe pojęcia oraz zasady klasyfikowania.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy specjalnościowy, nauki humanistyczne, II r. I stopnia, II semestr, 30 godzin, laboratorium, metody ćwiczeniowe, 3 ECTS (30 godz. lab., 2 godz. konsultacji, 50 godz. przygotowanie się do zajęć, w tym prezentacje, referat): - 1,5 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 3,0 z zakresu nauk podstawowych, - 3 o charakterze praktycznym, 2,0 – do wyboru

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów.

2. Bibliotekarstwo, pod red. A. Tokarskiej, Warszawa 2013, s. 221-400 (Moduł III. Organizowanie informacji w bibliotece).

3. Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 1998, s. 90-143 (rozdziały: Formalne opracowanie zbiorów, Rzeczowe opracowanie zbiorów).

4. A. Stopa, O treści książek. Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa, Warszawa 2002.

5. E. Ścibor, Klasyfikacja piśmiennictwa, Olsztyn 1996.

6. Biblioteka Narodowa. Dla bibliotekarzy - UKD [online] ; https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/polska-ukd-online

7. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, publikacja Konsorcjum UKD nr 102 (UDC-P102) autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01 / [oprac.Tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. Wydanie skrócone dla bieżacej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Warszawa 2019

8. J. Sadowska, Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: studium analityczno-porównawcze, Warszawa 2003.

9. B. Sosińska-Kalata, Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji, Warszawa 1995.

10. E. Chrzan, A. Padziński, Format MARC 21 rekordu zasobu, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKat, „Bibliotekarz” 2000, nr 2, s. 6-10.

2. J. Hys, Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym”, Warszawa 2009.

3. J. Hys, J. Kwiatkowska, Kartoteka wzorcowa Uniwesalnej Klasyfikacji Dziesiętnej online w Bibliotece Narodowej, „Bibliotekarz” 2012, nr 5.

4. UKD w środowisku komputerowym, pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, Warszawa 2004.

5. E. Mickiewicz, Kartoteka Haseł Wzorcowych UKD w Bibliotece Politechniki Białostockiej, „Bibliotekarz” 2013, nr 12.

6. A. Padziński, Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych, Warszawa 2000.

7. B. Włodarczyk, J. Woźniak-Kasperek, Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów. Zna różne klasyfikacje zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem UKD. Potrafi tworzyć poprawne opisy bibliograficzne i rzeczowe. Docenia znaczenie opracowania treściowego dokumentów. Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dziedziny oraz jej relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy

KA6_WK1 KA6_UWO1 KA6_KR1 KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie zadań wykonywanych podczas zajęć i testu na przedostatnich zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad sporządzania opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Studenci poznają podstawowe pojęcia oraz zasady klasyfikowania.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy specjalnościowy, nauki humanistyczne, II r. I stopnia, II semestr, 30 godzin, laboratorium, metody ćwiczeniowe, 3 ECTS (30 godz. lab., 2 godz. konsultacji, 50 godz. przygotowanie się do zajęć, w tym prezentacje, referat): - 1,5 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 3,0 z zakresu nauk podstawowych, - 3 o charakterze praktycznym, 2,0 – do wyboru

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów.

2. Bibliotekarstwo, pod red. A. Tokarskiej, Warszawa 2013, s. 221-400 (Moduł III. Organizowanie informacji w bibliotece).

3. Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 1998, s. 90-143 (rozdziały: Formalne opracowanie zbiorów, Rzeczowe opracowanie zbiorów).

4. A. Stopa, O treści książek. Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa, Warszawa 2002.

5. E. Ścibor, Klasyfikacja piśmiennictwa, Olsztyn 1996.

6. Biblioteka Narodowa. Dla bibliotekarzy - UKD [online] ; https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/polska-ukd-online

7. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, publikacja Konsorcjum UKD nr 102 (UDC-P102) autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01 / [oprac.Tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. Wydanie skrócone dla bieżacej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Warszawa 2019

8. J. Sadowska, Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: studium analityczno-porównawcze, Warszawa 2003.

9. B. Sosińska-Kalata, Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji, Warszawa 1995.

10. E. Chrzan, A. Padziński, Format MARC 21 rekordu zasobu, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKat, „Bibliotekarz” 2000, nr 2, s. 6-10.

2. J. Hys, Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym”, Warszawa 2009.

3. J. Hys, J. Kwiatkowska, Kartoteka wzorcowa Uniwesalnej Klasyfikacji Dziesiętnej online w Bibliotece Narodowej, „Bibliotekarz” 2012, nr 5.

4. UKD w środowisku komputerowym, pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, Warszawa 2004.

5. E. Mickiewicz, Kartoteka Haseł Wzorcowych UKD w Bibliotece Politechniki Białostockiej, „Bibliotekarz” 2013, nr 12.

6. A. Padziński, Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych, Warszawa 2000.

7. B. Włodarczyk, J. Woźniak-Kasperek, Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.