Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM6 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student ukończył licencjat. Ma doświadczenie w pisaniu pracy dyplomowej na pierwszym stopniu studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem pierwszej części seminarium jest kształcenie umiejętności warsztatowych, umożliwiają napisanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, II stopień, semestr 1-2

Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z Historii literatury polskiej – romantyzm

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 godzin, seminarium

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, projekt, prezentacja

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.; kompletowanie bibliografii - 20 godz.; konsultacje - 5 godz.; pisanie wstępnej wersji pierwszych rozdziałów pracy i poprawianie jej według wskazówek promotora - 100 godz.

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz. (5 ECTS), zajęcia praktyczne 75 godz. (3 ECTS)

Problematyka seminarium dotyczy historii literatury polskiego romantyzmu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 202.

R. Gołębiowski, Struktura pracy dyplomowej, "Przegląd Naukowo-Metodyczny" 2014, nr 1

Filozofia przypisów, "Sztuka Edycji" 2017, nr 2.

M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 2010.

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Warszawa 2005.

J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2019.

W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn 2008

S. Jarosz-Żukowska, Wolność badań naukowych i nauczania, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1; KA7_WG2; KA7_WK2; KA7_UWKOU1; KA7_UWKOU2; KA7_UWKOU3; KA7_UWOU1; KA7_UWKO1; KA7_KOR2; KA7_KKO1; KA7_KKO2

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe: obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji, systematyczność w przygotowaniu materiału na seminarium. Student może mieć 1 nieobecność bez konieczności zaliczania. Pozostałe trzeba zaliczyć podczas konsultacji. Absencja na 5 kolejnych zajęciach uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy literatury polskiego i europejskiego romantyzmu z akcentem na problematykę ekologiczną, szeroko traktowanych związków człowieka z naturą.

Pełny opis:

Tematyka pracy magisterskiej mieści się w polu problemowym natury ożywionej i nieożywionej opisywanej, poddawanej refleksji przez romantyków i ich bezpośrednich poprzedników. Podczas trwania seminarium student zgromadzi bibliografię podmiotową odnośnie do tego zagadnienia, zdobędzie też rozeznanie w zakresie ekokrytyki i badań nad "zielonym romantyzmem" w Polsce i na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Czapliński, J.B. Bednarek, D. Gostyński, Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, Poznań 2017;

Ekokrytyka, red. K. Wojciechowski, Poznań 2018;

J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015;

The Green Studies Reader. From Romanticism to Ecocriticism, red. L. Coupe, London-NY 2000;

L. Marx, The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America, Oxford 1964;

J. Tabaszewska, Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? O pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji, Kraków 2010;

nr tematyczny "Tekstów Drugich" 2018, nr 2.

Uwagi:

W semestrze letnim zajęcia odbywały się na odległość, przy pomocy USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulesza
Prowadzący grup: Dariusz Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy literatury polskiego i europejskiego romantyzmu z akcentem na problematykę ekologiczną, szeroko traktowanych związków człowieka z naturą.

Pełny opis:

Tematyka pracy magisterskiej mieści się w polu problemowym natury ożywionej i nieożywionej opisywanej, poddawanej refleksji przez romantyków i ich bezpośrednich poprzedników. Podczas trwania seminarium student zgromadzi bibliografię podmiotową odnośnie do tego zagadnienia, zdobędzie też rozeznanie w zakresie ekokrytyki i badań nad "zielonym romantyzmem" w Polsce i na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Czapliński, J.B. Bednarek, D. Gostyński, Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, Poznań 2017;

Ekokrytyka, red. K. Wojciechowski, Poznań 2018;

J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015;

The Green Studies Reader. From Romanticism to Ecocriticism, red. L. Coupe, London-NY 2000;

L. Marx, The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America, Oxford 1964;

J. Tabaszewska, Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? O pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji, Kraków 2010;

nr tematyczny "Tekstów Drugich" 2018, nr 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.