Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1TI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Po-nadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe;

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Cyrek B., Media społecznościowe - nowa przestrzeń nauki, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2016, nr 2, s. 45-56.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

Edney A., PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

Freedman J., Microsoft Word 2013, 2013.

Gwiazda-Rzepecka B., Bezpieczeństwo a media społecznościowe, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 6, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 2018, s. 84-100.

Herma M., Globalne ociemnienie, "Polityka" 2019, nr 39.

Lambert J., Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

Lambert J.,Frye C., Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

Woźniak-Zapór M., Sorkowska-Cieślak K., Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury, Kraków 2018.

Strony internetowe:

Microsoft365

Efekty uczenia się:

KA7_KOR1

KA7_KOR2

KA7_UWOU1

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie po wykonaniu zadań praktycznych. Dopuszcza się jedną nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera

Zasoby fizyczne komputera. Oprogramowanie. Bezpieczeństwo i ochrona danych

2-6. Rozwijanie umiejętności obsługi edytora tekstu

a) tworzenie oraz redagowanie dokumentów – formatowanie tekstu (zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach; ustawianie marginesów, akapity punktowane i numerowane; na-główek i stopka; tabulatory);

b) tworzenie oraz redagowanie dokumentów (skróty klawiaturowe; blokowanie tekstu za po-mocą myszy i klawiatury; wypunktowanie, numeracja i konspekty wielopoziomowe; obramowanie i cieniowanie krawędzi; sortowanie danych; opcje języka i dzielnie wyrazów; funkcja znajdź/zamień; korespondencja seryjna);

c) tabele; wstawianie grafiki i autokształty;

d) stosowanie przypisów; automatyczny spis treści; skorowidz haseł; recenzowanie i komentarze; hiperłącza: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie zakładek i hiperłączy;

e) standardy techniczne prac magisterskich.

7-8. Rozwijanie umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego

a) Komórki: adresowanie i zaznaczanie komórek; podstawowe formatowanie komórek.

Formuły: tworzenie formuł liczących, adresy w komórkach liczących, kopiowanie formuły. Wprowadzanie danych. Autosumowanie.

b) Tworzenie wykresów. Korzystanie z funkcji wbudowanych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe - formatowanie tekstu, stworzenie strony internetowej

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Katowice, 2007.

R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

J. Freedman, Microsoft Word 2013, 2013.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

L. Rockoff, Microsoft Excel, 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Wprowadzenie.

2. Naukowe, elektroniczne bazy danych. Źródła UwB oraz ogólnodostępne.

3. Naukowe, elektroniczne bazy danych. Źródła UwB oraz ogólnodostępne, cz. II. Tworzenie bibliografii i przypisów w publikacjach anglojęzycznych.

4. Tworzenie bibliografii i przypisów w publikacjach anglojęzycznych, cz. II. Narzędzia OCR.

5. Bezpieczeństwo w sieci. Cenzura w Internecie.

6-7. Aplikacje mobilne służące do nauki. Prezentacje studentów.

8. Tworzenie stron internetowych. Zakończenie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe - formatowanie tekstu, stworzenie strony internetowej

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Cyrek B., Media społecznościowe - nowa przestrzeń nauki, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2016, nr 2, s. 45-56.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

Edney A., PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

Freedman J., Microsoft Word 2013, 2013.

Gwiazda-Rzepecka B., Bezpieczeństwo a media społecznościowe, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. 6, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 2018, s. 84-100.

Herma M., Globalne ociemnienie, "Polityka" 2019, nr 39.

Lambert J., Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

Lambert J.,Frye C., Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

Woźniak-Zapór M., Sorkowska-Cieślak K., Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury, Kraków 2018.

Strony internetowe:

Microsoft365

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.