Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat redaktora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1WRE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat redaktora
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma być wprowadzeniem w arkana sztuki redaktorskiej i stanowić teoretyczną podstawę niezbędną do podjęcia pracy redaktora w różnego typu redakcjach.

Skrócony opis:

Przedmiot ma być wprowadzeniem w arkana sztuki redaktorskiej i stanowić teoretyczną podstawę niezbędną do podjęcia pracy redaktora w różnego typu redakcjach.

Pełny opis:

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS).

Realizowane tematy:

1. Czy mamy szansę na sukces? (Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego, Karta książki).

2-3. Dobra literatura to za mało (Opracowanie koncepcji wydawniczej: cele społeczne, finansowe i inne; typ publikacji; adresat; zasięg, forma publikacji; zasady wydania).

4-5. Czy można wydać książkę za darmo? (Budżetowanie publikacji - wydanie tradycyjne, e-wydanie).

6-7. Kto za to wszystko zapłaci? (Źródła finansowania, środki własne, granty, selfpublishing, crowdfunding).

Literatura:

Literatura:

1. Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004.

2. Frołow K., Jak wypromowano bestseller, Warszawa 2006.

3. Gołębiewski Ł., WaszczykP., Rynek książki w Polsce 2012, Warszawa 2012.

4. Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008;

5. Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 2006.

6. Jachimczyk A., Księgarnia w Internecie. Nie tylko sklep, w: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a współnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce 2007.

7. Jachimczyk, A., Modele sprzedaży książek w Internecie, dostępny na WWW: http://www.ebib.info/2008/93/a.php?jachimczyk.

8. Klukowski B., Audiobooki w kraju i zagranicą, Warszawa 2013.

9. Klukowski B., Książka w świecie współczesnym, Warszawa 2003.

10. Klukowski B., Tobera M., W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013.

11. Świtała M., Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki, Warszawa 2003.

12. Straus G., Wolff K., Wierny S., Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008.

Czasopisma (bieżące numery):

1. „Biblioteka Analiz”

2. „Wydawca”

3. „Notes Wydawniczy”

4. Magazyn „Książki”

Portale informacyjne:

1. www.rynek-ksiazki.pl/ - Biblioteka Analiz - profesjonalny serwis o rynku wydawniczym w Polsce;

2. www.wydawca.com.pl/ - Wydawca - Portal wydawniczy - nowości rynku wydawniczego i księgarskiego, wydarzenia na rynku wydawniczym; kalendarium konkursów literackich z krótkimi opisami; artykuły nt. prawa w działalności wydawniczej.

3. www.instytutksiazki.pl - promocja polskiej literatury na świecie oraz popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- słuchacz zna najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce oraz procesu powstawania książki,

Umiejętności

- słuchacz potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą rynku wydawniczego i księgarskiego na podstawie omówionych na zajęciach źródeł informacji,

- potrafi zidentyfikować najważniejsze problemy w obszarze współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego oraz dyskutować o nich,

Kompetencje społeczne

- słuchacz rozumie znaczenie społeczne działalności wydawniczej i księgarskiej.

Weryfikacja wiedzy będzie miała miejsce podczas zajęć, w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień i referatów przygotowanych przez studentów.

K_W01, K_W02,K_W04, K_W06, K_W10, K_W11, K_W12 K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie prezentacji, aktywności i obecności.Wykład, wzbogacony prezentacjami multimedialnymi i warsztatami.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma być wprowadzeniem w arkana sztuki redaktorskiej i stanowić teoretyczną podstawę niezbędną do podjęcia pracy redaktora w różnego typu redakcjach.

Pełny opis:

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS).

Realizowane tematy:

1. Czy mamy szansę na sukces? (Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego, Karta książki).

2-3. Dobra literatura to za mało (Opracowanie koncepcji wydawniczej: cele społeczne, finansowe i inne; typ publikacji; adresat; zasięg, forma publikacji; zasady wydania).

4-5. Czy można wydać książkę za darmo? (Budżetowanie publikacji - wydanie tradycyjne, e-wydanie).

6-7. Kto za to wszystko zapłaci? (Źródła finansowania, środki własne, granty, selfpublishing, crowdfunding).

Literatura:

Literatura:

1. Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004.

2. Frołow K., Jak wypromowano bestseller, Warszawa 2006.

3. Gołębiewski Ł., WaszczykP., Rynek książki w Polsce 2012, Warszawa 2012.

4. Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008;

5. Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 2006.

6. Jachimczyk A., Księgarnia w Internecie. Nie tylko sklep, w: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a współnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce 2007.

7. Jachimczyk, A., Modele sprzedaży książek w Internecie, dostępny na WWW: http://www.ebib.info/2008/93/a.php?jachimczyk.

8. Klukowski B., Audiobooki w kraju i zagranicą, Warszawa 2013.

9. Klukowski B., Książka w świecie współczesnym, Warszawa 2003.

10. Klukowski B., Tobera M., W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013.

11. Świtała M., Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki, Warszawa 2003.

12. Straus G., Wolff K., Wierny S., Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008.

Czasopisma (bieżące numery):

1. „Biblioteka Analiz”

2. „Wydawca”

3. „Notes Wydawniczy”

4. Magazyn „Książki”

Portale informacyjne:

1. www.rynek-ksiazki.pl/ - Biblioteka Analiz - profesjonalny serwis o rynku wydawniczym w Polsce;

2. www.wydawca.com.pl/ - Wydawca - Portal wydawniczy - nowości rynku wydawniczego i księgarskiego, wydarzenia na rynku wydawniczym; kalendarium konkursów literackich z krótkimi opisami; artykuły nt. prawa w działalności wydawniczej.

3. www.instytutksiazki.pl - promocja polskiej literatury na świecie oraz popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju.

Uwagi:

Na jednych z zajęć gościć będziemy osobę związaną zawodowo z pracą w wydawnictwie lub udamy się na warsztaty terenowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat organizacji pracy w wydawnictwie i umiejętności wykonywania zadań związanych z organizacją i realizacją zadań wydawniczych.

Pełny opis:

Realizowane tematy:

Kto jest kim w wydawnictwie (Struktura i organizacja wydawnictwa; autor, wydawca, redaktor, korektorka, ilustratorka, projektant, drukarz, dystrybutor, księgarz).

Sienkiewicz pilnie poszukiwany (Sposoby zdobywania materiału do publikacji; targi książki krajowe i zagraniczne, nagrody literackie i księgarskie).

Od pomysłu do przemysłu (Harmonogram zadania).

Słownik terminów wydawniczych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura:

Osuchowska B. Poradnik autora, tłumacza, redaktora, Warszawa 2011.

Ożóg M., Książka elektroniczna, w: Liternet. Literatura i Internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002.

Trzaska P., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Artykuły z serii „Projekt książka”, www.dwutygodnik.com.

Czasopisma (bieżące numery):

1. „Biblioteka Analiz”

2. „Wydawca”

3. „Notes Wydawniczy”

Portale informacyjne:

1. www.rynek-ksiazki.pl/ - Biblioteka Analiz - profesjonalny serwis o rynku wydawniczym w Polsce;

2. www.wydawca.com.pl/ - Wydawca - Portal wydawniczy - nowości rynku wydawniczego i księgarskiego, wydarzenia na rynku wydawniczym; kalendarium konkursów literackich z krótkimi opisami; artykuły nt. prawa w działalności wydawniczej.

3. www.instytutksiazki.pl - promocja polskiej literatury na świecie oraz popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju.

Uwagi:

Na jednych z zajęć gościć będziemy osobę związaną zawodowo z pracą w wydawnictwie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.