Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-1SPY Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System podatkowy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego (w tym głównie dotyczących powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych) oraz charakterystyka polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - Ir. II st./1 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin (wykład)

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 4

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz. (w tym 7 godzin w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 50 godz., udział w konsultacjach - 41 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. (co odpowiada 2,0 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. (co odpowiada 2,0 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 – absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz działania administracji publicznej

KA7_UK1 absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez administrację publiczną, stron postępowań administracyjnych)

KA7_KO3 absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w formie stacjonarnej (8 godzin) i w formie e-learningu (7 godzin). Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach czterech modułów) przynajmniej 15 z możliwych 20 pkt.

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań [do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów]. Materiał na egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz przedstawione w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.