Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne4-Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4ZPRROL Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne4-Prawo rolne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach zajęć doktorant prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne lub bierze udział w pracach i projektach badawczych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - praktyka zawodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok IV/ sem. VII-VIII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin praktyk zawodowych - 90 godz. w tym minimum 15 godz. samodzielnego prowadzenia zajęć.

Metody dydaktyczne - prowadzenie przez doktoranta wykładu, ćwiczeń, pracach i projektach badawczych, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - 90 godz. prowadzenia przez doktoranta zajęć, w tym minimum 15 godz. samodzielnego prowadzenia zajęć, przygotowanie do zajęć 5 godz., udział w konsultacjach 5 godz. Razem 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin, co odpowiada 0,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 95 godz., co odpowiada 3,8 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura uzależniona jest od przedmiotu praktyk zawodowych

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (SD_UO02)

- Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni (SD_UU02)

- Samodzielnie rozwijać własną wiedzę i umiejętności badawcze (SD_UU01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotowy do:

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01)

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą (SD_KO02)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceniania i zaliczenia przedmiotu jest opinia opiekuna praktyk zawodowych, tj. osoby prowadzącej przedmiot lub prowadzącej prace, czy projekt badawczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bieluk
Prowadzący grup: Jerzy Bieluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.