Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1OIF Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ochrony interesów finansowych UE. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do ochrony interesów finansowych UE oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa europejskiego, jak i krajowego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka pojęcia budżetu UE i źródeł jego finansowania, rozwiązanie prawne w zakresie ochrony interesów finansowych UE, system instytucjonalny Unii Europejskiej służący tej ochronie, OLAF oraz projekt zakładający powstanie Prokuratury Europejskiej. Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi poprzez egzamin pisemny.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 14 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz. (oraz 7 w e-learningu), egzamin – 1 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

B. Srebro, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Kraków 2004,

Grzegorz Krysztofiuk, Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej, Prokuratura i Prawo 2015, nr 9, s. 135-156,

A. Górski, A. Sakowicz Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, (w:) Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, współredaktor LexisNexis 2006, s. 82-91.

A. Sakowicz, Wzmocniona współpraca a powołanie Prokuratury Europejskiej. Niebezpieczeństwo wielobiegunowej współpracy w ochronie interesów finansowych UE (w:) pod red. C. Nowak: Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich a przemiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 71-87.

M. Melezini, A. Sakowicz, Przestępczość przeciwko interesom finansowym UE w świetle danych statystycznych, (w:) W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych – od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015, s. 36-61

E. Zielińska, Perspektywa utworzenia Prokuratury Europejskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

a) w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej, KA7_WG1,

b) w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości, KA7_WK3,

c) w pogłębionym stopniu aspekty prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem organów państwowych, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, KA7_WK4,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

a) we właściwy sposób dobierać źródła informacji oprawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości, KA7_UW1,

b) prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez państwo, KA7_UK2,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

a) inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości, KA7_KO3,

b) wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w postaci opracowywania strategii profilaktycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych i kryminologicznych, KA7_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub w formie zdalnej polegający na odpowiedz na trzy pytania opisowe na platformie Blackboard wybrane z przekazanej wcześniej listy zagadnień podanych w czasie zajęć. Liczba punktów za pytanie - 5. Maksymalna liczba 15.

Skala ocen od 2 do 5.

Oceny:

0-7- ndst

8-9 pkt - dst,

10 pkt - dst plus,

11-12 pkt - db,

13 pkt - db plus

14-15 pkt - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.