Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Organizations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAS
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Organizations
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

The course is dedicated to the governmental international organizations. It is divided into two parts.

The first one covers general problems of international organizations including their clasiffications, module structure, division of powers between member states and the organization.

The second one focuses on particular selection of international organizations and engages students who are asked to conduct research and prepare a presentation on the selected organization.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - stacionary.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures.

Didactic methods - lecture, consulations, presentation.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 30 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations

related to classes 19 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to

2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

Handouts for the course will be prepared by the instructor and handed during the first class.

Further reading:

Malcolm N. Shaw, International law, 6th ed, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE. Graduate:

K_W03 - has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and

administrative procedures

K_W08 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

SKILLS. Graduate:

K_U01 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within

specific areas of law

K_U05 is fluent in the Polish law system, uses the norms of individual areas of law to solve specific problems by themselves; depending on

own interests (selected specialization subjects) has extended skills to solve complicated practical problems in specific fields of law

COMPETENCES. Graduate:

K_K06 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills, extended by the interdisciplinary dimension

Verification: for all the effects - written exam, student presentation

Metody i kryteria oceniania:

Participation in in the class is mandatory and constitutes the basis for the final grade.

If a person misses the class and wants to make it up, it has to be done within 2 weeks during the consutlation hours.

Grade scale from 2 to 5.

The course will be evaluated based on:

1. multiple choice test of 15 questions.

Grading system:

12-11 - 5

10 - 4,5

8-9 - 4

7 - 3,5

6 - 3

2. additional 05, of the grade can be added based on the student presentation of the selected international organization

E-learning modules may be introduced up to 50% of the classes.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Charles Francis Szymanski
Prowadzący grup: Charles Francis Szymanski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Charles Francis Szymanski
Prowadzący grup: Charles Francis Szymanski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)