Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of Law in Poland and in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of Law in Poland and in Europe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Students will be taught about the history of law in Europe, with special focus on Polish legal history. The aim is to provide students with understanding of changes in political and legal systems in Europe. The most important events in European legal history will be discussed. The course will show how closely Polish history of law in connected with the European context – from the medieval ages till 20th century.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

During classes we will discuss the most important events in European legal history, like renaissance of Romanl law, Carolina, school of natural law's ideas of codification of law, humanitarian school of law, Napoleonic codes and political systems, development of law in 19th and 20th century.

Pełny opis:

Studies profile - academic

Studies form - stationary

Type of course - specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes - 30 hours of lecture

Teaching methods - lectures consultation

Number of ECTS credits - 6

Student's workload:

- participation in lectures - 30h

- consultations - 43h

- exam - 2h

- individual activities - 75h (homework, preparation for exam). Together 150h - 6 ECTS credits

Quantitive indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 75 hours (lecture, consultations, exam) - 3 ECTS credits

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 75 hours - 3 ECTS credits

Literatura:

Handbook:

W. Wagner (ed.), Polish Law Throughout the Ages, Stanford 1970.

T. Maciejewski, The History of Polish Legal System: From The10th to the 20th Century, C.H. Beck 2016.

Other:

1. R. C. van Caenegem, An Historical Introduction to Private Law, Cambridge 2003.

2. The Oxford Encyclopedia of History of Law, vol.1-4, Oxford 2009.

3. O. Moreteau, A. Masferrer, K. Modeer (eds.), Comparative Legal History, Cheltenham 2019.

4. P. Stein, Roman Law in European History, Cambridge 2004.

Efekty uczenia się:

K_W03 - student has deepened knowledge in the field of principles and institutions of history of law in Poland and in Europe;

K_W08 - student knows and understands the terminology in the field of history of law;

K_U01 - student is able to explain and interprete the meaning of legal norms and the relations between these norms in the field of European history of law;

K_U05 - student is able to operate freely, is self-efficent in solving problems in the field of European history of law and has widened skills in solving complicated issues of legal history in Poland and in Europe;

K_K06 - student can be self-efficient in and critical in gaining knowledge and skills about history of law in Europe in interdisciplinary context.

Metody i kryteria oceniania:

Each student will be presenting his/her studies on discussed topic.

Each student will have to present selected problem of the history of law in his/her own country's in comparison with history of law in Europe.

At the end each student will have to present a paper on the issues selected by him/her.

The students must be present during classes.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

During classes we will discuss the most important events in European legal history, like renaissance of Romanl law, Carolina, school of natural law's ideas of codification of law, humanitarian school of law, Napoleonic codes and political systems, development of law in 19th and 20th century.

Pełny opis:

Studies profile - academic

Studies form - stationary

Type of course - specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes - 30 hours of lecture

Teaching methods - lectures consultation

Number of ECTS credits - 6

Student's workload:

- participation in lectures - 30h

- consultations - 43h

- exam - 2h

- individual activities - 75h (homework, preparation for exam). Together 150h - 6 ECTS credits

Quantitive indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 75 hours (lecture, consultations, exam) - 3 ECTS credits

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 75 hours - 3 ECTS credits

Literatura:

Handbook:

W. Wagner (ed.), Polish Law Throughout the Ages, Stanford 1970.

T. Maciejewski, The History of Polish Legal System: From The10th to the 20th Century, C.H. Beck 2016.

Other:

1. R. C. van Caenegem, An Historical Introduction to Private Law, Cambridge 2003.

2. The Oxford Encyclopedia of History of Law, vol.1-4, Oxford 2009.

3. O. Moreteau, A. Masferrer, K. Modeer (eds.), Comparative Legal History, Cheltenham 2019.

4. P. Stein, Roman Law in European History, Cambridge 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)