Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Direct Democracy in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACM
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Direct Democracy in Europe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) This course addresses the relationship between direct and representative democracy. It explores the forms of direct democracy. It demonstrates the uses of mechanisms of direct democracy in the contemporary world and pays attention to the citizen-initiated mechanisms of direct democracy. The course analyses from the comparative perspective the experience of selected European and non-European states in direct democracy.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

acquiring knowledge of the forms of direct democracy (referendum, people's initiative. Acquiring bknowledge of popular votes, their reulst, cosequences and the subject of referendum in selected countries.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - full-time.

Course type - optional, specialization.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Year of study / sem. - year IV / sem. VII.

The number of hours of didactic classes divided into forms of conducting classes - 30 hours of lecture

Teaching methods - classic lecture, consultation, E-learning lecture.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 15 hours, preparation for classes and exam (including 15 hours e-learning) 75 hours, participation in consultations related to classes 58 hours, exam - 2 hours. Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation 75 hours, which corresponds to 6 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. M. Gallagher, P.V. Uleri (eds.), The referendum Experience in Europe, London 1996.

2. T. Cronin, Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, Harvard University Press 1999.

3. D. Altman, Direct Democracy Worldwide, Cambridge University Press 2011.

4. L. LeDuc, The Politics of Direct Democracy: Referendums in Global Perspective, Ontario 2003.

5. S. Hug, Voices of Europe. Citizens, Referendums and European Integration, Lanham 2002.

S.B. Hobolt, Europe in Question: Referendums on European Integration, Oxford University Press 2009.

6. B. Kaufman et al. (eds.), Initiative for Europe. A Roadmap for Transnational Democracy, Brussels 2006.

7. K. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, Vermont 1993.

8. E. Kużelewska, “How far Can Citizens Influence the Decision-Making Process? Analysis of the Effectiveness of Referenda in the Czech Republic, Slovakia and Hungary in 1989-2015.” Baltic Journal of European Studies” 2015, vol 5, no. 2(19), ¬pp. 171-196.

9. E. Kużelewska, 2009, The Impact of Referendums on the Process of European Integration, “Baltic Journal of Law and Politics” nr 2 (2), s. 181-200

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

has in-depth knowledge of the principles and institutions ofconstitutional law K_W03 - e-learning tasks

knows and understands the terminology specific to particular discipline of law K_W08 - e-learning tasks

Skills:

is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within a specific area of law K_U01 - e-learning tasks

Efficiently moves in the legal system, uses the norms of individual areas of law to solve specific problems by themselves; depending on own interests (selected specialization subjects) has extended skills to solve complicated practical problems in a specific field of law K_U05 - e-learning tasks

Social competence:

is able to independently and critically supplement knowledge and skills extended by the interdisciplinary dimension K_K06 - e-learning tasks

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Multiple choice test or distance test on Blackboard platform

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

acquiring knowledge of the forms of direct democracy (referendum, people's initiative. Acquiring bknowledge of popular votes, their reulst, cosequences and the subject of referendum in selected countries.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - full-time.

Course type - optional, specialization.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Year of study / sem. - year IV / sem. VII.

The number of hours of didactic classes divided into forms of conducting classes - 30 hours of lecture

Teaching methods - classic lecture, consultation, E-learning lecture.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 15 hours, preparation for classes and exam (including 15 hours e-learning) 75 hours, participation in consultations related to classes 58 hours, exam - 2 hours. Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation 75 hours, which corresponds to 6 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. M. Gallagher, P.V. Uleri (eds.), The referendum Experience in Europe, London 1996.

2. T. Cronin, Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, Harvard University Press 1999.

3. D. Altman, Direct Democracy Worldwide, Cambridge University Press 2011.

4. L. LeDuc, The Politics of Direct Democracy: Referendums in Global Perspective, Ontario 2003.

5. S. Hug, Voices of Europe. Citizens, Referendums and European Integration, Lanham 2002.

S.B. Hobolt, Europe in Question: Referendums on European Integration, Oxford University Press 2009.

6. B. Kaufman et al. (eds.), Initiative for Europe. A Roadmap for Transnational Democracy, Brussels 2006.

7. K. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, Vermont 1993.

8. E. Kużelewska, “How far Can Citizens Influence the Decision-Making Process? Analysis of the Effectiveness of Referenda in the Czech Republic, Slovakia and Hungary in 1989-2015.” Baltic Journal of European Studies” 2015, vol 5, no. 2(19), ¬pp. 171-196.

9. E. Kużelewska, 2009, The Impact of Referendums on the Process of European Integration, “Baltic Journal of Law and Politics” nr 2 (2), s. 181-200

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)