Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Insolvency and Arbitration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERADI
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Insolvency and Arbitration
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

The aim of the course is to present the basic idea behind arbitration and insolvency, and investigate where the two collide

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - full-time.

Course type - specialization.

Field and discipline of science - social sciences, legal sciences.

Year of study / semester - year IV / semester VII.

Prerequisites - none.

The number of hours of didactic classes divided into forms of conducting classes - 15 hours (including 7 hours of remote asynchronous lecture).

Teaching methods - lecture, consultation.

ECTS points - 3.

Student workload balance - participation in classes 15 hours (including

7 hours of remote asynchronous lecture), preparation for classes and

exam 37,5 hours, participation in consultations related to classes 22,5

hours. Total: 75 hours, corresponding to 3 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities

requiring a teacher's direct participation of 37,5 hours, which

corresponds to 1.5 ECTS credits, and student workload that does not

require direct teacher participation 37,5 hours, which corresponds to

1,5 ECTS credits.

Literatura:

Basic literature:

1. Folberg, Golann, Stipanowich, Kloppenberg, Resolving Disputes: Theory, Practice and Law, Wolters Kluwer 2010

2. International Commercial Arbitration, an Introduction, Houthoff Buruma, In-House Practice Guide, 2013

3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

4.UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency

5. REGULATION (EU) 2015/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on insolvency

Other materials to be distributed directly to students prior to the commencement of classes.

Efekty uczenia się:

Knowledge - graduate:

K_W03 - has in-depth knowledge of the principles and institutions in the field of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and administrative procedures

K_W08 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

Skills - graduate:

K_U01 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within a specific field of law

K_U05 - efficiently navigates the Polish law system, uses standards

specific areas of the right to self-specific solutions

problems; depending on your own interests (selected items

specialization) has extended skills in solving complicated practical problems in a given field of law

Social competences - graduate:

K_K06 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills extended by the interdisciplinary dimension

Metody i kryteria oceniania:

Lecture and workshops

In class & open-book exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalik
Prowadzący grup: Katarzyna Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)