Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Family Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAEW
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Family Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

In class, the student:

1/ will gain knowledge about European and international regulations on family law,

2/ will gain knowledge about the necessity of changes in family law in Europe,

3/ will give his/her own opinion about the possible changes in family law in his/her country.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

International Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe and all over the world. First, the regulations on family law in different countries will be discussed. Then we will discuss EU and another countries regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed.

Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states and another countries will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe and the countries situated outside the Europe. The crucial question is: is there a need to move forward the EU, UN and another countries regulations on family law?

Pełny opis:

Studies form - stationary

Type of course - specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes - 15 hours of lecture

Teaching methods - lectures consultation

Number of ECTS credits - 3

Student's workload:

- participation in lectures - 15 h

- consultations - 20,5 h

- exam - 2h

- individual activities - 37,5 h (homework, preparation for exam). Together 75 h - 3 ECTS credits

Quantitive indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 37,5 hours (lecture, consultations, exam) - 1,5 ECTS credits

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 37,5 hours - 1,5 ECTS credits

Literatura:

1. M. Antokolskaia, Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia, Antwerpen-Oxford 2006.

2. European Family Law, ed. J. Scherpe, vol. 1-4.

3. Internet pages: ECHR, ECJ, CEFL, FL-EUR.

4. P. Fiedorczyk Polish Family Law and Family Life Before the European Court of Human Rights, „Pravni život” 2013, no. 12.

5. P. Fiedorczyk, Attempts at Redefining the Family in Contemporary Polish Law, „International Journal of the Jurisprudence of the Family”

2012, vol. 3, s. 357-371.

Efekty uczenia się:

K_W03 - student has deepened knowledge in the field of principles and institutions of family law in Europe;

K_W08 - student knows and understands the terminology in the field of family law;

K_U01 - student is able to explain and interprete the meaning of legal norms and the relations between these norms in the field of family

law;

K_U05 - student is able to operate freely, is self-efficent in solving problems in the field of European family law and has widened skills in

solving complicated family law issues;

K_K06 - student can be self-efficient and critical in gaining knowledge and skills about family law in Europe in interdisciplinary context.

Metody i kryteria oceniania:

Classes in English. Each student will be presenting his/her studies on discussed topic.

Each student will have to present his/her own country's family law system, the European regulations,the judgments and the efforts of the

jurisprudence.

At the end each student will have to present a paper or oral presentation on the issues selected by him/her.

The students must be present during classes.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

International Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe nad all over the world. First, the regulations on family law in

different countries will be discussed. Then we will discuss EU and another countries regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in

different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed.

Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states and another countries will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe and the countries situated outside the Europe. The crucial question is: is there a need to move forward

the EU, UN and another countries regulations on family law?

Pełny opis:

Studies profile - academic

Studies form - stationary

Type of course - specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes - 15 hours of lecture

Teaching methods - lectures consultation

Number of ECTS credits - 3

Student's workload:

- participation in lectures - 15 h

- consultations - 20,5 h

- exam - 2h

- individual activities - 37,5 h (homework, preparation for exam). Together 75 h - 3 ECTS credits

Quantitive indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 37,5 hours (lecture, consultations, exam) - 1,5 ECTS credits

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 37,5 hours - 1,5 ECTS credits

Literatura:

1. M. Antokolskaia, Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia, Antwerpen-Oxford 2006.

2. European Family Law, ed. J. Scherpe, vol. 1-4.

3. Internet pages: ECHR, ECJ, CEFL, FL-EUR.

4. P. Fiedorczyk Polish Family Law and Family Life Before the European Court of Human Rights, „Pravni život” 2013, no. 12.

5. P. Fiedorczyk, Attempts at Redefining the Family in Contemporary Polish Law, „International Journal of the Jurisprudence of the Family”

2012, vol. 3, s. 357-371.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

International Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe nad all over the world. First, the regulations on family law in

different countries will be discussed. Then we will discuss EU and another countries regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in

different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed.

Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states and another countries will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe and the countries situated outside the Europe. The crucial question is: is there a need to move forward

the EU, UN and another countries regulations on family law?

Pełny opis:

Studies profile - academic

Studies form - stationary

Type of course - specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes - 15 hours of lecture

Teaching methods - lectures consultation

Number of ECTS credits - 3

Student's workload:

- participation in lectures - 15 h

- consultations - 20,5 h

- exam - 2h

- individual activities - 37,5 h (homework, preparation for exam). Together 75 h - 3 ECTS credits

Quantitive indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 37,5 hours (lecture, consultations, exam) - 1,5 ECTS credits

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 37,5 hours - 1,5 ECTS credits

Literatura:

1. M. Antokolskaia, Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia, Antwerpen-Oxford 2006.

2. European Family Law, ed. J. Scherpe, vol. 1-4.

3. Internet pages: ECHR, ECJ, CEFL, FL-EUR.

4. P. Fiedorczyk Polish Family Law and Family Life Before the European Court of Human Rights, „Pravni život” 2013, no. 12.

5. P. Fiedorczyk, Attempts at Redefining the Family in Contemporary Polish Law, „International Journal of the Jurisprudence of the Family”

2012, vol. 3, s. 357-371.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)