Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka - Klinika metodyczna cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAU Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka - Klinika metodyczna cz.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest :

•Poznanie przez studentów organizacji szkoły lub przedszkola, w których edukacją są objęte dzieci (uczniowie) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności: poznanie struktury placówki, organizacji pracy, realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych oraz terapeutycznych.

•Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji, dokonywania analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, identyfikowania stylów i nurtów wychowania w praktyce edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

•Kształtowanie wrażliwości studentów na konieczność dostrzegania i rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych dzieci (uczniów) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz związanych z nimi dylematów etycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów : 1 rok, semestr II

Liczba godzin praktyki – 30 godzin

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 1,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w praktyce : 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h (1 ECTS)

Efekty uczenia się:

KA7_WG4-Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin .

KA7_WG9-Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie włączającym i integracyjnym,

KA7_UW1- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania obserwowanych sytuacji oraz zdarzeń pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wzmacniania włączenia społecznego uczniów z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym ,

KA7_KR1-Ma przekonanie o potrzebie przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę .

Oceny dokonuje Opiekun praktyki z ramienia Uczelni na podstawie :pisemnej opinii Opiekuna praktyki z ramienia jednostki, w której praktyka była realizowana , uzupełnionego dziennika praktyk wraz ze szczegółową dokumentacją przebiegu praktyki .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.