Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria oprogramowania II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3IOP Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania II
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania I 400-IS1-2IOP

Założenia (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania I 400-IS1-2IOP

Założenia (opisowo):

Zakłada się, ze student zaliczył przedmiot Inżynieria oprogramowania I (400-IS1-2IOP) oraz że zna podstawy języka UML Ponadto zna techniki realizacji systemów baz danych opartych na podejściach relacyjnym i obiektowym.

Skrócony opis:

Po przypomnieniu zakresu tematycznego inżynierii oprogramowania, wykład i zajęcia laboratoryjne skoncentrują się na procesie definiowania wymagań i specyfikacji oprogramowania, a następnie na procesie jego projektowania, wytwarzania i testowania. Omówione zostaną wybrane miary jakości oprogramowania oraz techniki kontroli i zarzadzania jakością. Pokazana zostanie rola studium wykonalności systemów oprogramowania. W wykładzie przedstawione będą zadania dotyczące zarządzania projektami tworzenia oprogramowania.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładu i laboratorium. Tematy przedstawione i dyskutowane na wykładzie dotyczą m.in. takich zagadnień, jak: proste i zaawansowane procesy produkcji oprogramowania oraz dokumentowania pracy i produktów, modelowania systemu w języku UML, definiowania wymagań („inżynieria wymagań”) i specyfikacji oprogramowania, architektury systemu, projektowania i implementacji oprogramowania, w tym wzorców projektowych, testowania oprogramowania, miary i mierzenia jakości oprogramowania oraz kontroli i zarządzania jakością oprogramowania. Studenci zapoznają się ze strukturą i rolą studium wykonalności w procesie tworzenia oprogramowania (w szczególności z analizą SWOT i analizą kosztów-i-korzyści) oraz metodami zarządzania projektami tworzenia oprogramowania i przyczynami niepowodzenia projektów informatycznych. Zajęcia laboratoryjne stanowią praktyczną ilustrację w/w tematów.

W celu opanowania treści przedmiotu student potrzebuje 15 godzin wykładu, ponadto około 10 godzin pracy własnej nad treściami przekazanymi na wykładzie oraz 30 godzin zajęć laboratoryjnych uzupełnionych około 20 godzinami pracy własnej. Punkty ECTS: 3.

Literatura:

1. E. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R, Vlissides, J. Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Helion, 2010.

2. Jaszkiewicz, A. Inżynieria oprogramowania. Helion, 2008.

3. van Roy, P., Haridi, S., Programowanie. Koncepcje, techniki i

4. modele, Helion, 2005.

5. Stevens, P. UML inżynieria oprogramowania. Helion, 2012.

6. Sacha, K. Inżynieria oprogramowania. PWN, 2012.

7. Sinan Si Alhir, UML Wprowadzenia. Helion, 2004.

8. Sommerville, I. Inżynieria oprogramowania. WNT, 2011.

9. Subieta, K. Podstawy inżynierii oprogramowania. PJWSTK, 2011.

Efekty uczenia się:

K_W06 zna metodologię i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych.

K_W10 zna podstawy inżynierii oprogramowania

K_U04 wybiera odpowiedni paradygmat i język programowania do rozwiązania określonego typu zadań.

K_U11 posługuje się wzorcami projektowymi, posługuje się API, umie wykorzystać narzędzia wspomagające proces tworzenia i debugowania oprogramowania.

K_U13 potrafi tworzyć oprogramowanie typu klient-serwer.

K_U14 wykorzystuje technologie tworzenia oprogramowania pracującego w internecie.

K_U18 potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

K_U19 potrafi pracować w zespole programistycznym przy kompleksowym rozwiązaniu zadanego problemu.

K_U20 potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

K_U21 potrafi modelować cyfrowo wybrane zjawiska i symulować obliczeniowo procesy, potrafi optymalizować reprezentacje cyfrowe zjawisk i procesów.

K_K01 potrafi współpracować w grupie realizują wspólne projekty.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny zawiera 10 pytań faktograficznych bezpośrednio związanych z treściami przedstawionymi na wykładzie. Odpowiedź na każde pytanie punktowana jest w skali od 0 do 10. Ocena z egzaminu pisemnego wystawiana jest według następującego schematu:

niedostateczny < 60 pkt.

=< 60 dostateczny < 70

=< 70 dostateczny i pół < 75

=< 75 dobry < 80

=< 80 dobry i pół < 90

bardzo dobry >= 90

Ocena końcowa egzaminu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego, który polega na odpowiedzi na pytania związane z treścią przedmiotu. Czas trwania egzaminu: 1 godzina.

Ponadto, niezależnie od wykładu, wystawiana jest ocena z aktywności i wyników pracy w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania I 400-IS1-2IOP

Założenia (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania I 400-IS1-2IOP

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania I 400-IS1-2IOP

Założenia (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania I 400-IS1-2IOP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.