Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-IS1-2AS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z

- podstawowymi strukturami danych,

- podstawowymi technikami rozwiązywania problemów algorytmicznych,

- wybranymi reprezentatywnymi algorytmami,

- podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi złożoności i poprawności algorytmów.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki. Rozwinięte zostaną jego umiejętności w zakresie posługiwania się wskaźnikami oraz dynamiczną alokacją pamięci w celu tworzenia zaawansowanych struktur danych jak drzewo, priorytetna kolejka, hash tablica, słownik. Omówione będą podstawowe algorytmy grafowe oraz tekstowe, a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych. Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ANM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest wprowadzenie aparatu matematycznego z zakresu analizy niezbędnego przy studiowaniu przedmiotów kierunkowych. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej oraz omówienie zastosowań tych pojęć.

Strona przedmiotu
400-IS1-1BDA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Strona przedmiotu
400-IS1-3BSI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ERB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi obowiązków pracodawcy oraz praw i obowiązków pracownika w zakresie bhp w miejscu pracy, czynnikami oraz procesami pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Zapoznanie studentów z ergonomią jako nauką, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody człowieka w miejscu pracy, a także zwiększenia produktywności, przez jak najlepsze dopasowanie narzędzi i warunków środowiska do możliwości i potrzeb człowieka.

Strona przedmiotu
400-IS1-1FTJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i kształcenie ich umiejętności posługiwania się IT terminologią w dziedzinach pokrewnych z kierunkiem studiów oraz możliwego zatrudnienia. Kształcona wiedza poprawnego stosowania języka w postaci pisemnej oraz ustnej. Ćwiczenia prowadzone w trybie wykonania zadań przez studentów oraz wyjaśnienia błędów. Metody nauczania obejmują następujące techniki - praca domowa oraz jej obrona, burza mózgów, praca kontrolna

Strona przedmiotu
400-IS1-2IO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-2KCM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Strona przedmiotu
400-IS1-2MST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawami rachunku prawdopodobieństwa i kombinatoryki. Wykształcenie wiedzy z zakresu metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności ich stosowania w praktyce.

Studenci powinni zdobyć intuicję probabilistyczno-statystyczną oraz przyswoić materiał teoretyczny, niezbędny do korzystania z podstawowych metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Treści programowe omawiane w ramach przedmiotu:

Podstawy statystyka opisowa. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Twierdzenie Bayesa. Schemat Bernoulliego. zmienne losowe: rozkłady dyskretne i ciągłe. Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Prawo

wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych. Generowanie liczb losowych. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu R.

Strona przedmiotu
400-IS1-2MOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawiono narzędzi modelowania procesów biznesowych i informatycznych korzystając z notacji Business Process Modeling Notation (BPMN) i Unified Modelling Language (UML). Umiejętności modelowania kształcone poprzez odzwierciedlenie typowych procesów i zadań oraz realizacje prac indywidualnych osobowo i w zespołach.

Strona przedmiotu
400-IS1-1OWIEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pokazanie związku pomiędzy etyką zawodową i koniecznością ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do artefaktów informatycznych i informacyjnych. Zostaną podane podstawowe pojęcia i terminy dotyczące obu tych dziedzin. w szczególności definicje własności intelektualnej, jej ochrony i etyki/moralność. Zostaną omówione m.in. takie kwestie, jak: zagadnienia własności przemysłowej, prawa autorskiego i licencjonowanie oprogramowania (m.in. licencje: Box, OEM, Freeware, Shareware, Adware, Trail GPL, Abondonware, Demo, creative common), patenty, paradygmat open access, problemy prywatności, odpowiedzialności zawodowej informatyków wraz z kodeksami zawodowymi informatyków oraz problemy dotyczące przestępstw komputerowych. Szczegółowo zostanie omówione kwestia programów komputerowych a zagadnienie własności intelektualnej. W trakcie wykładu zostaną przedstawione i poddane analizie wybrane studiów przypadków pochodzących z praktyki informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-3OWD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studenta z problematyką dużych zbiorów danych i metodami, które pomagają odkryć w nich wiedzę. Będą rozpatrywane różne podejścia rozpoczynając od przygotowania danych, ich wizualizację po klasyfikację ,grupowanie czy odkrywanie reguł asocjacji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PPI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językami opisu stron HTML i XHTML, zastosowaniem stylów CSS oraz tworzeniem interaktywnych stron przy użyciu JavaScript i jQuery. Studenci zapoznają się również z tworzeniem responsywnych stron WWW w frameworkach jQuery Mobile oraz Bootstrap. Zaprezentowane zostanie również umieszczanie stron na serwerze hostingowym. Zajęcia praktyczne obejmują implementację stron i prostych serwisów WWW przy użyciu poznanych technologii.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel praktyki:

- Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji studiów.

- Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy informatyka.

- Nabycie umiejętności współpracy w zespole.

- Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu to zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i narzędziami oraz najpopularniejszymi językami stosowanymi do tworzenia oprogramowania i serwisów działających w sieci Internet.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PSG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomić z podstawowymi mechanizmami programowania w systemie operacyjnym Windows. Nauczyć wykorzystania funkcjonalności Windows API, biblioteki Windows Forms zawartej w .NET Framework oraz silnika WPF do tworzenia interfejsów użytkownika. Zaznajomić z ogólnymi zasadami projektowania graficznego interfejsu użytkownika z uwzględnieniem ergonomii oraz analizy potrzeb potencjalnych użytkowników.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PRF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskami tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie i nadanie umiejętności pracy w popularnym frameworku poprzez wykonanie zadań laboratoryjnych i projektu.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PJN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i metodami automatycznego przetwarzania języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania języka naturalnego wykorzystywanego w odniesieniu do zasobów Internetu. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane przy przetwarzaniu dokumentów tekstowych, włącznie z podstawowymi elementami lingwistyki. Omówione zostaną klasyczne metody przetwarzania wykorzystujące reprezentacje dokumentów w postaci przestrzeni wektorowych dokumentów i n-gramów. Wykorzystanie przedstawionych metod zostanie zaprezentowane m.in w praktycznych zastosowaniach w grupowaniu i klasyfikacji dokumentów, przetwarzaniu wyrażeń regularnych oraz w analizie sentymentu. Ponadto podjęte będą zagadnienia dotyczące analiza syntaktycznej i semantycznej zdań. Zastosowanie podanych metod pokazane zostanie także w odniesieniu do przetwarzania danych pochodzących z Internetu.

Strona przedmiotu
400-US1-2RP3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-3SED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Seminarium dyplomowe” jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zapoznanie się z wybranymi przykładami wcześniejszych prac dyplomowych, (iv) przygotowanie krótkiego wystąpienia szkoleniowego.

Praca na Seminarium Dyplomowym powinna być skoordynowana z pracą w ramach Pracowni Dyplomowej.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazywanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności wykonując funkcje zarządzania przedsiębiorstwem stosując docelowe systemy informatyczne.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz wyrobienie umiejętności m.in. dotyczących: opisania wyrażonego w języku naturalnym problemu w terminach przestrzeni stanu; dobierania algorytmu do rozwiązania zadanego problemu; zastosowania wybranych technik uczenia maszynowego (regresji i klasyfikacji). W ramach przedmiotu znajduje się rozdział dotyczący metod reprezentacji wiedzy. Zajęcia obejmują prezentacje i dyskusje wybranych zastosowań sztucznej inteligencji oraz kwestie etyczne i społeczne. Zajęcia praktyczne pozwolą studentom na nabranie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i algorytmami sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz wyrobienie umiejętności m.in. dotyczących: opisania wyrażonego w języku naturalnym problemu w terminach przestrzeni stanu; dobierania algorytmu do rozwiązania zadanego problemu; zastosowania wybranych technik uczenia maszynowego (regresji i klasyfikacji). W ramach przedmiotu znajduje się rozdział dotyczący metod reprezentacji wiedzy. Zajęcia obejmują prezentacje i dyskusje wybranych zastosowań sztucznej inteligencji oraz kwestie etyczne i społeczne. Zajęcia praktyczne pozwolą studentom na nabranie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i algorytmami sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2TSI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sieci komputerowych i zarządzania sieciami.

Treści kształcenia: stos protokołów ISO/OSI i TCP/IP, adresowanie IP, routing, przełączanie, wirtualne sieci lokalne (VLAN), wirtualne sieci prywatne (VPN), listy kontroli dostępu, firewall.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AIG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomić z podstawowymi mechanizmami programowania w systemie operacyjnym Windows. Nauczyć wykorzystania funkcjonalności Windows API, biblioteki Windows Forms zawartej w .NET Framework oraz silnika WPF do tworzenia interfejsów użytkownika. Zaznajomić z ogólnymi zasadami projektowania graficznego interfejsu użytkownika.

Strona przedmiotu
400-IS1-2TAM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie studentom wiedzy teoretycznej a w większości praktycznej dla tworzenia aplikacji mobilnych. W ciągu kursu będzie tworzona Android aplikacja posiadająca elementy prostego interfejsu i wprowadzenia danych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)