Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
400-IS1-1ALG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej i geometrii analitycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi, jak również z wybranymi technikami konstruowania i analizy algorytmów.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zaawansowanymi algorytmami i strukturami danych. Zostaną omówione podstawowe algorytmy grafowe oraz algorytmy tekstowe (problem wyszukiwania wzorca), a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych (w tym NP-zupełnych). Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień (grupowania), a także elementami przetwarzania obrazów oraz sieci przepływowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ANM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w zakresie:

Własności funkcji. Ciągi liczbowe, granica ciągów, ciągi zbieżne. Szeregi liczbowe

oraz kryteria ich zbieżności. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji,

interpretacja geometryczna pochodnej. Obliczanie pochodnych funkcji. Pochodne wyższych

rzędów. Zastosowanie pochodnych funkcji w badaniu przebiegu zmienności funkcji (granica

funkcji - reguła de l’Hospitala, monotoniczność funkcji). Całka funkcji, interpretacja

geometryczna całka. Obliczanie całek funkcji. Zastosowanie całek w obliczaniu powierzchni.

Funkcje wielu zmiennych. Obliczanie pochodnych i całek funkcji wielu zmiennych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ASK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach; zapoznanie studentów z zasadami organizacji, budowy i działania systemów komputerowych, poznanie podstawowych cech architektury systemu komputerowego oraz własności współczesnych komputerów.

Strona przedmiotu
400-IS1-1BDA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Strona przedmiotu
400-IS1-3BSI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ERB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w zakresie:

Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa i higiena pracy. Warunki pracy i oddziaływanie środowiska na organizm ludzki (temperatura, wilgotność, naświetlenie). Hałas. Pyły przemysłowe w środowisku pracy. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.

Podstawowe akty prawne dotyczące BHP w świetle prawa polskiego i litewskiego.

Wypadki i choroby zawodowe;

przyczyny wypadków i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

i chorób zawodowych

Zagadnienia ergonomii.

Strona przedmiotu
400-IS1-1FTJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i kształcenie ich umiejętności posługiwania się IT terminologią w dziedzinach pokrewnych z kierunkiem studiów oraz możliwego zatrudnienia. Kształcona wiedza poprawnego stosowania języka w postaci pisemnej oraz ustnej. Ćwiczenia prowadzone w trybie wykonania zadań przez studentów oraz wyjaśnienia błędów. Metody nauczania obejmują następujące techniki - praca domowa oraz jej obrona, burza mózgów, praca kontrolna

Strona przedmiotu
400-IS1-2IO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia codziennego jak i w kontekście zawodowym, a także poszerzenie znajomości języka angielskiego i osiągnięcie kompetencji komunikacyjnych na poziomie B2.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia codziennego jak i w kontekście zawodowym, a także poszerzenie znajomości języka angielskiego i osiągnięcie kompetencji komunikacyjnych na poziomie B2.

Strona przedmiotu
400-IS1-2KCM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Strona przedmiotu
400-IS1-1MDY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami kombinatoryki, teorii liczb i teorii grafów do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym oraz nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania niektórych działów matematyki do rozwiązywania zagadnień. Celem drugorzędnym jest rozwinięcie kultury matematycznej, kojarzenia faktów, metod dedukcji oraz rozumowań abstrakcyjnych.

Strona przedmiotu
400-IS1-2MST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawami rachunku prawdopodobieństwa i kombinatoryki. Wykształcenie wiedzy z zakresu metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności ich stosowania w praktyce.

Studenci powinni zdobyć intuicję probabilistyczno-statystyczną oraz przyswoić materiał teoretyczny, niezbędny do korzystania z podstawowych metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Treści programowe omawiane w ramach przedmiotu:

Podstawy statystyka opisowa. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Twierdzenie Bayesa. Schemat Bernoulliego. zmienne losowe: rozkłady dyskretne i ciągłe. Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Prawo

wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych. Generowanie liczb losowych. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu R.

Strona przedmiotu
400-IS1-2MPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawiono narzędzi modelowania procesów biznesowych i informatycznych korzystając z notacji Business Process Modeling Notation (BPMN) i Unified Modelling Language (UML). Umiejętności modelowania kształcone poprzez odzwierciedlenie typowych procesów i zadań oraz realizacje prac indywidualnych osobowo i w zespołach.

Strona przedmiotu
400-IS1-1OWIEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pokazanie związku pomiędzy etyką zawodową i koniecznością ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do artefaktów informatycznych i informacyjnych. Zostaną podane podstawowe pojęcia i terminy dotyczące obu tych dziedzin. w szczególności definicje własności intelektualnej, jej ochrony i etyki/moralność. Zostaną omówione m.in. takie kwestie, jak: zagadnienia własności przemysłowej, prawa autorskiego i licencjonowanie oprogramowania (m.in. licencje: Box, OEM, Freeware, Shareware, Adware, Trail GPL, Abondonware, Demo, creative common), patenty, paradygmat open access, problemy prywatności, odpowiedzialności zawodowej informatyków wraz z kodeksami zawodowymi informatyków oraz problemy dotyczące przestępstw komputerowych. Szczegółowo zostanie omówione kwestia programów komputerowych a zagadnienie własności intelektualnej. W trakcie wykładu zostaną przedstawione i poddane analizie wybrane studiów przypadków pochodzących z praktyki informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-3OWD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studenta z problematyką dużych zbiorów danych i metodami, które pomagają odkryć w nich wiedzę. Będą rozpatrywane różne podejścia rozpoczynając od przygotowania danych, ich wizualizację po klasyfikację ,grupowanie czy odkrywanie reguł asocjacji.

Strona przedmiotu
400-IS1-1PPSC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu jest wielokierunkową: (*) zapoznanie studentów z metodami programowania strukturalnego, (*) wykształcenie w studentach zdolności do praktycznego zastosowania elementów programowania strukturalnego, (*) przygotowanie studentów do implementacji programów komputerowych w języku programowania C.

Nauczyć podstaw i metodologii programowania imperatywnego, umiejętność programowania w języku C z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania pamięcią, podprogramów, rekurencji

Strona przedmiotu
400-IS1-2PPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językami opisu stron HTML i XHTML, zastosowaniem stylów CSS oraz tworzeniem interaktywnych stron przy użyciu JavaScript i jQuery. Studenci zapoznają się również z tworzeniem responsywnych stron WWW w frameworkach jQuery Mobile oraz Bootstrap. Zaprezentowane zostanie również umieszczanie stron na serwerze hostingowym. Zajęcia praktyczne obejmują implementację stron i prostych serwisów WWW przy użyciu poznanych technologii.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PDY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Pracownia Dyplomowa jest: (i) przekazanie studentowi szczegółowych informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Pracowni Dyplomowej powinna być skoordynowana z pracą na Seminarium Dyplomowym.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel praktyki:

- Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji studiów.

- Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy informatyka.

- Nabycie umiejętności współpracy w zespole.

- Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu to zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i narzędziami oraz najpopularniejszymi językami stosowanymi do tworzenia oprogramowania i serwisów działających w sieci Internet.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PSG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomić z podstawowymi mechanizmami programowania w systemie operacyjnym Windows. Nauczyć wykorzystania funkcjonalności Windows API, biblioteki Windows Forms zawartej w .NET Framework oraz silnika WPF do tworzenia interfejsów użytkownika. Zaznajomić z ogólnymi zasadami projektowania graficznego interfejsu użytkownika z uwzględnieniem ergonomii oraz analizy potrzeb potencjalnych użytkowników.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PRF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3PJN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i metodami automatycznego przetwarzania języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania języka naturalnego wykorzystywanego w odniesieniu do zasobów Internetu. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane przy przetwarzaniu dokumentów tekstowych, włącznie z podstawowymi elementami lingwistyki. Omówione zostaną klasyczne metody przetwarzania wykorzystujące reprezentacje dokumentów w postaci przestrzeni wektorowych dokumentów i n-gramów. Wykorzystanie przedstawionych metod zostanie zaprezentowane m.in w praktycznych zastosowaniach w grupowaniu i klasyfikacji dokumentów, przetwarzaniu wyrażeń regularnych oraz w analizie sentymentu. Ponadto podjęte będą zagadnienia dotyczące analiza syntaktycznej i semantycznej zdań. Zastosowanie podanych

metod pokazane zostanie także w odniesieniu do przetwarzania danych pochodzących z Internetu.

Strona przedmiotu
400-IS1-1RJP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1REM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest powtórzenie, przypomnienie i rozszerzenie podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki w celu zastosowania ich jako narzędzia pracy informatyka. Opanowanie typowych algorytmów rozwiązywania zadań z matematyki na poziomi szkoły średniej. Wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi.

Strona przedmiotu
400-IS1-3SED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Seminarium Dyplomowe jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Seminarium Dyplomowym powinna być skoordynowana z pracą na Pracowni Dyplomowej.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SIZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazywanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności wykonując funkcje zarządzania przedsiębiorstwem stosując docelowe systemy informatyczne.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)