Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
400-IS1-1ALG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej i geometrii analitycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ASD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie. Poprawność i złożoność algorytmu. Koszty algorytmu. Techniki projektowania algorytmów. Technika „dziel i zwyciężaj”. Metody zachłanne a programowanie dynamiczne. Problem wyszukiwania i sortowania. Struktury danych: listy, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi. Uczestnicy zajęć poznają wybrane, reprezentatywne algorytmy, techniki konstruowania i analizy algorytmów oraz podstawowe sposoby rozwiązywania problemów algorytmicznych. Poruszone również zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące złożoności i poprawności algorytmów.

Strona przedmiotu
400-IS1-2ASD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-2AS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki. Rozwinięte zostaną jego umiejętności w zakresie posługiwania się wskaźnikami oraz dynamiczną alokacją pamięci w celu tworzenia zaawansowanych struktur danych jak drzewo, priorytetna kolejka, hash tablica, słownik. Omówione będą podstawowe algorytmy grafowe oraz tekstowe, a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych. Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień.

Strona przedmiotu
400-IS1-2ASD2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zaawansowanymi algorytmami i strukturami danych. Zostaną omówione podstawowe algorytmy grafowe oraz algorytmy tekstowe (problem wyszukiwania wzorca), a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych (w tym NP-zupełnych). Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień (grupowania), a także elementami przetwarzania obrazów oraz sieci przepływowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-3ASD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zaawansowanymi algorytmami i strukturami danych. Zostaną omówione podstawowe algorytmy grafowe oraz algorytmy tekstowe (problem wyszukiwania wzorca), a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych (w tym NP-zupełnych). Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień (grupowania), a także elementami przetwarzania obrazów oraz sieci przepływowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ANM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest wprowadzenie aparatu matematycznego z zakresu analizy niezbędnego przy studiowaniu przedmiotów kierunkowych. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej oraz omówienie zastosowań tych pojęć.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ASK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach; zapoznanie studentów z zasadami organizacji, budowy i działania systemów komputerowych, poznanie podstawowych cech architektury systemu komputerowego oraz własności współczesnych komputerów.

Strona przedmiotu
400-IS1-1BDA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Strona przedmiotu
400-IS1-3BSI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1ERB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi obowiązków pracodawcy oraz praw i obowiązków pracownika w zakresie bhp w miejscu pracy, czynnikami oraz procesami pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Zapoznanie studentów z ergonomią jako nauką, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody człowieka w miejscu pracy, a także zwiększenia produktywności, przez jak najlepsze dopasowanie narzędzi i warunków środowiska do możliwości i potrzeb człowieka.

Strona przedmiotu
400-IS1-1FTJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i kształcenie ich umiejętności posługiwania się IT terminologią w dziedzinach pokrewnych z kierunkiem studiów oraz możliwego zatrudnienia. Kształcona wiedza poprawnego stosowania języka w postaci pisemnej oraz ustnej. Ćwiczenia prowadzone w trybie wykonania zadań przez studentów oraz wyjaśnienia błędów. Metody nauczania obejmują następujące techniki - praca domowa oraz jej obrona, burza mózgów, praca kontrolna

Strona przedmiotu
400-IS1-2IO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Strona przedmiotu
400-IS1-2IOP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3IOP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z wykładu i laboratorium. Tematy przedstawione i dyskutowane na wykładzie dotyczą m.in. takich zagadnień, jak: proste i zaawansowane procesy produkcji oprogramowania oraz dokumentowania pracy i produktów, modelowania systemu w języku UML, definiowania wymagań („inżynieria wymagań”) i specyfikacji oprogramowania, architektury systemu, projektowania i implementacji oprogramowania, w tym wzorców projektowych, testowania oprogramowania, miary i mierzenia jakości oprogramowania oraz kontroli i zarządzania jakością oprogramowania. Studenci zapoznają się ze strukturą i rolą studium wykonalności w procesie tworzenia oprogramowania (w szczególności z analizą SWOT i analizą kosztów-i-korzyści) oraz metodami zarządzania projektami tworzenia oprogramowania, w tym z podejściem AGILE, i przyczynami niepowodzenia projektów informatycznych. Zajęcia laboratoryjne stanowią praktyczną ilustrację w/w tematów.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-2KCM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Strona przedmiotu
400-IS1-2GKCM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Strona przedmiotu
400-IS1-1MDY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami kombinatoryki, teorii liczb i teorii grafów do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym oraz nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania niektórych działów matematyki do rozwiązywania zagadnień. Celem drugorzędnym jest rozwinięcie kultury matematycznej, kojarzenia faktów, metod dedukcji oraz rozumowań abstrakcyjnych.

Strona przedmiotu
400-IS1-2MST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawami rachunku prawdopodobieństwa i kombinatoryki. Wykształcenie wiedzy z zakresu metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności ich stosowania w praktyce.

Studenci powinni zdobyć intuicję probabilistyczno-statystyczną oraz przyswoić materiał teoretyczny, niezbędny do korzystania z podstawowych metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Treści programowe omawiane w ramach przedmiotu:

Podstawy statystyka opisowa. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Twierdzenie Bayesa. Schemat Bernoulliego. zmienne losowe: rozkłady dyskretne i ciągłe. Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Prawo

wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych. Generowanie liczb losowych. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu R.

Strona przedmiotu
400-IS1-2MOP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawiono narzędzi modelowania procesów biznesowych i informatycznych korzystając z notacji Business Process Modeling Notation (BPMN) i Unified Modelling Language (UML). Umiejętności modelowania kształcone poprzez odzwierciedlenie typowych procesów i zadań oraz realizacje prac indywidualnych osobowo i w zespołach.

Strona przedmiotu
400-IS1-1OWIEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pokazanie związku pomiędzy etyką zawodową i koniecznością ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do artefaktów informatycznych i informacyjnych. Zostaną podane podstawowe pojęcia i terminy dotyczące obu tych dziedzin. w szczególności definicje własności intelektualnej, jej ochrony i etyki/moralność. Zostaną omówione m.in. takie kwestie, jak: zagadnienia własności przemysłowej, prawa autorskiego i licencjonowanie oprogramowania (m.in. licencje: Box, OEM, Freeware, Shareware, Adware, Trail GPL, Abondonware, Demo, creative common), patenty, paradygmat open access, problemy prywatności, odpowiedzialności zawodowej informatyków wraz z kodeksami zawodowymi informatyków oraz problemy dotyczące przestępstw komputerowych. Szczegółowo zostanie omówione kwestia programów komputerowych a zagadnienie własności intelektualnej. W trakcie wykładu zostaną przedstawione i poddane analizie wybrane studiów przypadków pochodzących z praktyki informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-3OWD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studenta z problematyką dużych zbiorów danych i metodami, które pomagają odkryć w nich wiedzę. Będą rozpatrywane różne podejścia rozpoczynając od przygotowania danych, ich wizualizację po klasyfikację ,grupowanie czy odkrywanie reguł asocjacji.

Strona przedmiotu
400-IS1-1PPSC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu jest wielokierunkową: (*) zapoznanie studentów z metodami programowania strukturalnego, (*) wykształcenie w studentach zdolności do praktycznego zastosowania elementów programowania strukturalnego, (*) przygotowanie studentów do implementacji programów komputerowych w języku programowania C.

Nauczyć podstaw i metodologii programowania imperatywnego, umiejętność programowania w języku C z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania pamięcią, podprogramów, rekurencji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językami opisu stron HTML i XHTML, zastosowaniem stylów CSS oraz tworzeniem interaktywnych stron przy użyciu JavaScript i jQuery. Studenci zapoznają się również z tworzeniem responsywnych stron WWW w frameworkach jQuery Mobile oraz Bootstrap. Zaprezentowane zostanie również umieszczanie stron na serwerze hostingowym. Zajęcia praktyczne obejmują implementację stron i prostych serwisów WWW przy użyciu poznanych technologii.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PPIN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3PPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PDY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Pracownia Dyplomowa jest: (i) przekazanie studentowi szczegółowych informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Pracowni Dyplomowej powinna być skoordynowana z pracą na Seminarium Dyplomowym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)