Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-IS1-3BSI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Strona przedmiotu
400-IS1-3NBD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3OWD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studenta z problematyką dużych zbiorów danych i metodami, które pomagają odkryć w nich wiedzę. Będą rozpatrywane różne podejścia rozpoczynając od przygotowania danych, ich wizualizację po klasyfikację ,grupowanie czy odkrywanie reguł asocjacji.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Pracownia Dyplomowe jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym ustalenie tematu i zakresu pracy dyplomowej, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca w ramach Pracowni Dyplomowej powinna być skoordynowana z pracą w ramach Seminarium Dyplomowego i treściami przedmioty Presentation Techniques.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel praktyki:

- Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji studiów.

- Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy informatyka.

- Nabycie umiejętności współpracy w zespole.

- Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PRF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskami tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie i nadanie umiejętności pracy w popularnym frameworku poprzez wykonanie zadań laboratoryjnych i projektu.

Strona przedmiotu
400-IS1-3PJN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i metodami automatycznego przetwarzania języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania języka naturalnego wykorzystywanego w odniesieniu do zasobów Internetu. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane przy przetwarzaniu dokumentów tekstowych, włącznie z podstawowymi elementami lingwistyki. Omówione zostaną klasyczne metody przetwarzania wykorzystujące reprezentacje dokumentów w postaci przestrzeni wektorowych dokumentów i n-gramów. Wykorzystanie przedstawionych metod zostanie zaprezentowane m.in w praktycznych zastosowaniach w grupowaniu i klasyfikacji dokumentów, przetwarzaniu wyrażeń regularnych oraz w analizie sentymentu. Ponadto podjęte będą zagadnienia dotyczące analiza syntaktycznej i semantycznej zdań. Zastosowanie podanych metod pokazane zostanie także w odniesieniu do przetwarzania danych pochodzących z Internetu.

Strona przedmiotu
400-IS1-3SED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Seminarium dyplomowe” jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zapoznanie się z wybranymi przykładami wcześniejszych prac dyplomowych, (iv) przygotowanie krótkiego wystąpienia szkoleniowego.

Praca na Seminarium Dyplomowym powinna być skoordynowana z pracą w ramach Pracowni Dyplomowej.

Strona przedmiotu
400-IS1-3SCR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3SWB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3TUM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczenie maszyn jest gałęzią sztucznej inteligencji, która stanowi kontekst przedmiotu "Techniki uczenia maszyn". Celem wykładu i zajęć praktycznych (laboratorium i projekt) jest zapoznanie studentów z elementami teorii oraz podstawowymi algorytmami uczenia maszynowego (z nadzorem, bez nadzoru) oraz wytworzenie umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia nieskomplikowanych eksperymentów dotyczących analizy danych. Na zajęciach studenci zapoznają się z najważniejszymi technikami uczenia maszyn, w tym z regresją, klasyfikacją i grupowaniem. W ramach zajęć praktycznych sprawdzą działanie wybranych algorytmów drogą ich implementacji (kodując je) oraz porównają napisane przez siebie programy z odpowiednikami pozyskanymi z istniejących repozytoriów/bibliotek uczenia maszynowego.

Strona przedmiotu
400-IS1-3UCH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania chmury jak również z zagadnieniem obliczeń chmurowych oraz usług oferowanych w chmurze. Część praktyczna przedmiotu skupi się na zastosowaniu usług chmur obliczeniowych w data miningu jak również na tworzeniu i wykorzystywaniu oprogramowania działajacego w chmurze obliczeniowej.

Strona przedmiotu
400-IS1-3UCO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania chmury jak również z zagadnieniem obliczeń chmurowych oraz usług oferowanych w chmurze. Część praktyczna przedmiotu skupi się na zastosowaniu usług chmur obliczeniowych w data miningu jak również na tworzeniu i wykorzystywaniu oprogramowania działajacego w chmurze obliczeniowej.

Strona przedmiotu
400-IS1-3ZAM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-3ZAJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie to teorii języków: alfabet, język, operacje na językach, gramatyka, wywód w gramatyce. Klasa języków regularnych: wyrażenia regularne, gramatyki regularne; automaty skończone deterministyczne, niedeterministyczne, z e-przejściami i ich równoważność; równoważność wyrażeń regularnych, gramatyk regularnych i automatów skończonych; lemat o pompowaniu, twierdzenie Myhill-Nerode. Klasa języków bezkontekstowych: gramatyki bezkontekstowe, drzewo wywodu, lemat o pompowaniu, postaci normalne gramatyki bezkontekstowej, przynależność słowa do języka bezkontekstowego, przykłady zastosowań –

gramatyki translacyjne, gramatyki LL(1), automaty ze stosem, równoważność automatów ze stosem i gramatyk bezkontekstowych. Gramatyki kontekstowe i nieograniczone, postać normalna gramatyki kontekstowej. Hierarchia Chomskiego (Chomsky’ego). Maszyny Turinga, model podstawowy i modyfikacje, maszyny niedeterministyczne, równoważność modeli maszyn Turinga.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)