Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-IS1-1BDA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Strona przedmiotu
400-IS1-1FTJL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i kształcenie ich umiejętności posługiwania się IT terminologią w dziedzinach pokrewnych z kierunkiem studiów oraz możliwego zatrudnienia. Kształcona wiedza poprawnego stosowania języka w postaci pisemnej oraz ustnej. Ćwiczenia prowadzone w trybie wykonania zadań przez studentów oraz wyjaśnienia błędów. Metody nauczania obejmują następujące techniki - praca domowa oraz jej obrona, burza mózgów, praca kontrolna

Strona przedmiotu
400-IS1-1HUM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyznawania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy.

Strona przedmiotu
400-IS1-1AN2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-1MAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami kombinatoryki, teorii liczb i teorii grafów do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym oraz nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania niektórych działów matematyki do rozwiązywania zagadnień. Celem drugorzędnym jest rozwinięcie kultury matematycznej, kojarzenia faktów, metod dedukcji oraz rozumowań abstrakcyjnych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1OWIEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu pokazanie związku pomiędzy etyką zawodową i koniecznością ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do artefaktów informatycznych i informacyjnych. Zostaną podane podstawowe pojęcia i terminy dotyczące obu tych dziedzin. w szczególności definicje własności intelektualnej, jej ochrony i etyki/moralność. Zostaną omówione m.in. takie kwestie, jak: zagadnienia własności przemysłowej, prawa autorskiego i licencjonowanie oprogramowania (m.in. licencje: Box, OEM, Freeware, Shareware, Adware, Trail GPL, Abondonware, Demo, creative common), patenty, paradygmat open access, problemy prywatności, odpowiedzialności zawodowej informatyków wraz z kodeksami zawodowymi informatyków oraz problemy dotyczące przestępstw komputerowych. Szczegółowo zostanie omówione kwestia programów komputerowych a zagadnienie własności intelektualnej. W trakcie wykładu zostaną przedstawione i poddane analizie wybrane studiów przypadków pochodzących z praktyki informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-1RP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-1SYO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania, konfiguracji i administracji różnych systemów operacyjnych, w głównej mierze systemów Unixowych, a także nauczenie rozwiązywania podstawowych problemów związanych z pracą systemu komputerowego w środowisku wielozadaniowym, z wykorzystaniem wszystkich jego zasobów, takich jak pamięć, czas procesora, zasoby dyskowe.

Strona przedmiotu
400-IS1-1PRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na przykładzie języka C++. W trakcie kursu studenci powinni opanować sztukę projektowania, implementacji i analizy kodu zorientowanego obiektowo, w takim stopniu, aby swobodnie stosować ją w praktyce.

Strona przedmiotu
400-IS1-1WF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady BHP na zajęciach wychowania fizycznego, regulamin korzystania z obiektu sportowego. Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych. Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
400-IS1-1WF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady BHP na zajęciach wychowania fizycznego, regulamin korzystania z obiektu sportowego. Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych. Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)