Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3RJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z języka polskiego
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest:


- utrwalenie wybranych wiadomości z języka polskiego z zakresu szkoły średniej;


- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej;


- zwiększenie świadomości językowej;


- kształtowanie poszukiwania wiedzy o współczesnej normie językowej w różnych typach naukowej literatury poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania poprawnościowe

Skrócony opis:

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć podstawowa uwaga jest skupiona na zagadnieniach językowych charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, jednak rozpatrywanych w kategoriach błędów językowych w ramach języka ogólnego. Omawia się kwestie związane z użyciem rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego, z poprawnością w zakresie składni zgody, rządu i przynależności. Niemało miejsca poświęca się wyrazom pomocniczym w zdaniu (przyimki, wyrażenia przyimkowe, spójniki), zasadom używania imiesłowowego równoważnika zdania, Składni liczebników. Wprowadza się typowe zwroty i wyrażenia stosowane w pracach dyplomowych, a także ćwiczenia w redagowaniu i streszczaniu tekstu (streszczenie-ekstrakt, streszczenie-parafraza).

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2006.

A. Markowski, Kultura języka polskiego, Warszawa 2008.

Język polski. Poradnik prof. Markowskiego,Warszawa 2003

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2002.

Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy które się lubią, M. Bańko, Warszawa 2006 (lub następne wydania).

M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków 1993.

J.Zgrzywa, Praktyczna gramatyka języka. Zestaw ćwiczeń dla uczących się języka polskiego

http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/publikacje/pozostale/praktyczna-gramatyka-jezyka-polskiego/praktyczna-gramatyka-jezyka-polskiego.pdf

Efekty uczenia się:

1.Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych

umożliwiającą wypowiadanie się w ustnej i pisemnej.

2. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych informatyce, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu ESOKJ.

3. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu.

4. Przygotowany jest do komunikowania się z otoczeniem w

miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy

użyciu różnych środków przekazu informacji.

5. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w

dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania - - konsultacje, warsztaty grupowe.

Udział w zajęciach i aktywność, opracowanie pisemne (w domu) zagadnień językowych związanych z tematami przerabianymi na zajęciach, napisanie testu kontrolnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dvilevič
Prowadzący grup: Barbara Dvilevič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.