Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3SED Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna orientacja o wymaganiach i procesie przygotowania pracy licencjackiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Seminarium Dyplomowe jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Seminarium Dyplomowym powinna być skoordynowana z pracą na Pracowni Dyplomowej.

Pełny opis:

Indywidualna praca ze studentem nad przygotowaniem pracy dyplomowej na trzecim roku studiów (semestr piąty i szósty).

Nakład pracy: 60 godzin ćwiczeniowych (piaty semestr - 15 godzin, szósty semestr - 45 godzin) + praca indywidualna studenta - około 500 godzin.

Punkty ECTS: 10.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Lektura dodatkowa.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

KW_12 ma podstawowa wiedzę dotycząca zagadnień prawnych i etycznych związanych z informatyka. Zna podstawowe zasady BHP przy obsłudze sprzętu

komputerowego.

K_U18 potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

KU_20 potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie

i wnioski.

Sposób weryfikacji: W pełni wykonana praca dyplomowa gotowa do recenzji i obrony

Metody i kryteria oceniania:

W pełni wykonana praca dyplomowa gotowa do recenzji i obrony (100 %).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas, Władysław Homenda, Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Germanas Budnikas, Władysław Homenda, Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Seminarium Dyplomowe jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Seminarium Dyplomowym powinna być skoordynowana z pracą na Pracowni Dyplomowej.

Pełny opis:

Indywidualna praca ze studentem nad przygotowaniem pracy dyplomowej na trzecim roku studiów (semestr piąty i szósty).

Nakład pracy: 60 godzin ćwiczeniowych (piaty semestr - 15 godzin, szósty semestr - 45 godzin) + praca indywidualna studenta - około 500 godzin.

Punkty ECTS: 10.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Lektura dodatkowa.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Seminarium Dyplomowe jest: (i) przekazanie studentowi ogólnej informacji o wymaganiach obowiązujących w odniesieniu do pracy dyplomowej (licencjackiej), (ii) ukierunkowanie studenta co do przygotowania własnej pracy dyplomowej, w tym zaproponowanie tematu pracy dyplomowej lub pomoc w samodzielnym określeniu tematu, (iii) kontrola postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne przy realizacji pracy, (iv) przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej.

Praca na Seminarium Dyplomowym powinna być skoordynowana z pracą na Pracowni Dyplomowej.

Pełny opis:

Indywidualna praca ze studentem nad przygotowaniem pracy dyplomowej na trzecim roku studiów (semestr piąty i szósty).

Nakład pracy: 60 godzin ćwiczeniowych (piaty semestr - 15 godzin, szósty semestr - 45 godzin) + praca indywidualna studenta - około 500 godzin.

Punkty ECTS: 10.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Difin. Warszawa, 2008.

2. Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty Uczelniane UJ, Kraków.

Lektura dodatkowa.

1.Cudny W. 2011, Praca dyplomowa z turystyki: podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

2.Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.