Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:30 - 17:45
sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrei Harbatski
Literatura:

Literatura metodologiczna podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach magisterskich: encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie autorskie i zbiorowe, artykuły czasopiśmiennicze, strony internetowe.

Zakres tematów:

Problematyka seminarium:

Człowiek współczesny w poszukiwaniu swej tożsamości – to hasło przewodnie seminarium licencjackiego. Wątki bardziej szczegółowe przedstawiają się następująco (wybrane zagadnienia):

1. Normy postępowania

2. Pedagogiczna analiza systemu wartości etycznych

3. Sposoby pojmowania religii

4. Etyczne aspekty nauczania i wychowania

5. Wartości moralne

6. Wyzwania pedagogiczne wobec perspektywy integracji europejskiej

7. Kulturowo - historyczny aspekt samoświadomości

8. Relacje między pedagogiką a kulturą

9. Tolerancja religijna młodzieży

10. Tradycyjna kultura ludowa i jej rola w wychowaniu młodzieży

11. Wielokulturowość na pograniczu polsko-białoruskim

Przebieg zajęć:

1. Analiza wyników badań terenowych, kodowanie danych, opis jakościowy, ilościowa analiza, graficzne reprezentacje danych.

2. Przygotowanie empirycznej części pracy dyplomowej, charakterystyka terenu badań i próby badanej, specyfika przedmiotu badań.

3. Opracowanie wniosków z badań w odpowiedzi na cel teoretyczny.

4. Przygotowanie projektu działań doskonalących eksplorowany obszar praktyki pedagogicznej.

5. Opracowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

6. Opracowanie bibliografii, spisu form graficznych oraz aneksów.

7. Przygotowanie i złożenie kompletnej wersji pracy.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem, właściwe realizowanie powierzonych zadań, terminowe przygotowywanie fragmentów pracy magisterskiej, rzetelne poprawianie sprawdzonych fragmentów i całości pracy oraz złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.