Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:30 - 17:00
sala B223
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Karpińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Kraków 2018.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce,Warszawa, 2004.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, 2008.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Przeprowadzenie badań własnych (systematyczna relacja z przebiegu badań)

2. Kodowanie materiału empirycznego i zapis w arkuszu Exel (indywidualne konsultacje)

3. Omówienie i korekta rozdziałów metodologicznych oraz struktury pracy magisterskiej (złożonych na zaliczenie I roku seminarium mgr)

4. Omówienie sposobu opracowania wyników badań empirycznych

5. Wypracowanie struktury części empirycznej

6. Tworzenie tablic wynikowych i przyporządkowanie ich do problemów szczegółowych (konsultacje w zespołach roboczych)

7. Analiza i interpretacja danych zawartych w tabelach (prezentacja analizy wybranych tabel przez każdego studenta)

8. Graficzna ilustracja wyników badań

9. Omówienie części teoretycznych prac magisterskich (trzech rozdziałów) złożonych na początku roku akademickiego - dyskusja nad zaletami i popełnionymi błędami; poprawność budowy przypisów, cytowania, omówienia

Semestr letni:

1. Tworzenie poszczególnych rozdziałów/podrozdziałów części empirycznej ( konsultacje w zespołach roboczych poświęcone sposobom prezentacji wyników badań, ich interpretacji, formułowaniu wniosków)

2. Złożenie części empirycznej pracy - ich korekta, uzupełnienie, zatwierdzenie przez promotora

2. Omówienie zawartości wstępu i zakończenia pracy magisterskiej

3. Omówienie pozostałych elementów pracy magisterskiej (bibliografia, aneks, spis treści, strona tytułowa, streszczenie)

4. Złożenie pierwszej wersji (roboczej) pracy magisterskiej w celu korekty, uzupełnienia, skonsultowania edytorskiej strony tekstu

5. Omówienie procedury dyplomowania i przygotowanie merytoryczne do obrony pracy magisterskiej

6. Zatwierdzenie prac magisterskich i skierowanie do wprowadzania ich przez studentów do APD

Metody dydaktyczne:

metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda problemowa, metoda tworzenia)

metody asymilacji wiedzy (wykład, pogadanka, dyskusja)

metody praktyczne (metoda ćwiczebna)

metody waloryzacyjne (metoda ekspresyjna)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

- aktywna obecność na seminarium

- obecność i aktywność podczas konsultacji zespołów roboczych

- terminowe składanie poszczególnych części pracy magisterskiej (zgodnie z harmonogramem wypracowanym na seminarium)

- złożenie kompletnej pracy magisterskiej poprawionej zgodnie z uwagami promotora na ostatnim seminarium w semestrze letnim.

Dopuszczalne jest opuszczenie 10% godzin seminaryjnych, tj. 6 godzin (3 spotkania) bez konieczności usprawiedliwienia . Absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.