Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. IV [370-PS5-2LJA4] Rok akademicki 2020/21
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski cz. IV [370-PS5-2LJA4]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Legal English Basics, Cyganik, M, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Professional English in Use. Law, Brown G., Rice S., CUP, 2007

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.learn-english-today.com

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.com,www.cnn.com, www.warsawvoice.pl, www.bbc.co.uk, itp.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

1. Employment law.

2. Family law.

3. Administrative law and procedure.

4. Tax law.

5. Case studies selected/suggested by the students and teacher.

6. Social and legal issues selected/suggested by the students and teacher.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu,wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w case studies.

4.Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Moduły e-learningowe zamieszczone na platformie Blackboard.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 1 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 51%;

- zaliczenie na min. 51% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału;

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie Blackboard;

- zaliczenie na min. 51% prac wysyłanych przez USOSmail.

Część IV lektoratu kończy się egzaminem pisemnym i ustnym (po IV semestrze). 75% oceny egzaminacyjnej stanowi ocena łączna za egzamin ustny i pisemny a pozostałe 25% to ocena za zaliczenie ćwiczeń (średnia ocen uzyskanych przez studenta w tym semestrze).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)