Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji 380-DS5-1SOE
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia edukacji 380-DS5-1SOE
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (nieparzyste), 10:15 - 11:45
sala B123
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Borowik
Literatura:

Błajet P., (Nie)przypadkowa edukacja, Toruń 2016.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy, Łódź 2007.

Karkowska M., Uczeń i nauczyciel. Interakcje i wartości w klasie szkolnej, Kraków 2005.

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010.

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa 2016.

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002.

Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ROK LII NR 4 (187) 2011

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996.

Żłobicki W., Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002.

Zakres tematów:

1. Socjologia edukacji – wprowadzenie.

2. Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze.

3. Nieformalne grupy rówieśnicze: funkcje, typologie, charakterystyka wybranych grup społecznych.

4. Media w procesie wychowania.

5. Ukryty program szkoły.

6. Nierówności społeczne w edukacji.

7. Wychowanie we współczesnym świecie.

8. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, instruktaż, objaśnienie.

2. Metody praktyczne: metoda bezpośrednia (pokaz).

3. Metody problemowe: metoda przypadku, metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metaplan, burza mózgu, drzewo decyzyjne, rybi szkielet, metoda stolików eksperckich.

4. Metody eksponujące: plakat.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z sumy punktów z zaliczenia pisemnego, aktywności na zajęciach i wykonania dodatkowych zadań przypisanych do poszczególnych tematów.

W trakcie semestru student może być nieobecny 1 raz. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- zaliczenie pisemne w formie testu

51% punktów uzyskanych z zaliczenia ustnego jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.