Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki ogólnej [380-RS5-2PDY] Rok akademicki 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy dydaktyki ogólnej [380-RS5-2PDY]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:00 - 13:30
sala C2.3 (wyk)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Literatura:

Literatura podstawowa:

*Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

*Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki.PWN, Warszawa 2019.

*Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

* Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

*Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

*Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2016.

*Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

*Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

* Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2019.

Zakres tematów:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. (2 godz.)

2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole (2 godz.)

3. Współczesne ujęcia i interpretacje procesu uczenia się i nauczania. Założenia konstruktywistycznej teorii kształcenia (2 godz.)

4. Cele kształcenia. Pojęcie, klasyfikacje, źródła, rodzaje, sposoby formułowania (2 godz.)

5. Metody i zasady kształcenia. Klasyfikacje, charakterystyka i wykorzystanie metod i zasad dydaktycznych w pracy nauczyciela (2 godz.)

6. Niepowodzenia szkolne, ich rodzaje, uwarunkowania i zapobieganie. Pojęcie i sposoby indywidualizacji procesu kształcenia (2 godz.)

7. Proces komunikacji w klasie szkolnej. (2 godz.).

8. Ewaluacja treści przedmiotu (1 godz.).

Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny - test pisemny na platformie e-learningowej Blackboard

Kryteria oceniania: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie egzaminu następuje przy

uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów:

0% - 50% niedostateczny

50% - 65% dostateczny

66% - 74% dostateczny plus

75% - 81% dobry

82% - 89% dobry plus

90% - 100% bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)