Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa 340-PS2-1KJEZ
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Komunikacja językowa 340-PS2-1KJEZ
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Gorlewska
Literatura:

Anusewicz J., Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, „Język a Kultura” 1992, t. 5.

Awdiejew A., Strategie konwersacyjne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 7.

Benenowska I., Normy etycznej komunikacji, ich łamanie i sankcje (na wybranych przykładach), w: Aksjologiczne aspekty komunikacji, red. I. Benenowska, E. Laskowska, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2019.

Bugajski M., Język z interakcjach kulturowych; Odbiorca i adresat w procesie komunikacji; Sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania komunikacji językowej, w: tegoż, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Cegieła A., Teoretyczne podstawy etyki słowa; W poszukiwaniu modelu etycznej komunikacji, w: tejże: Słowa i ludzie, Warszawa 2014.

Dąbrowska A., O sposobach zmniejszania dystansu między rozmówcami, w: Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 1, Łódź 2001.

Dobrosz-Michiewicz K., Wieloznaczność poznawcza jako strategia komunikacyjna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 3(41).

Fleischer M., Zarys ogólnej teorii komunikacji, w: Teorie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2009.

Gorlewska E., Wideoblog Mówiąc inaczej jako wariant gatunkowy wirtualnego poradnictwa językowego, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2015, nr 11/4.

Juszczyk S., Internet: współczesne medium komunikacji społecznej, „Edukacja i Dialog” 2011, nr 5/6.

Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, nr 25.

Kiklewicz A., Reguły konwersacji H.P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka?, „Linguistica Copernicana” 2011, nr 2 (6).

Kita M., „Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna”: o wielości odmian grzeczności językowej, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1(17).

Koj L., Uwagi o funkcjach języka i mowy, „Język a Kultura” 1991, t. 4.

Laskowska E., Agresja językowa jako problem moralny, online: https://etykaslowa.ukw.edu.pl/download/43510/agresja-jezykowa-jako-problem-moralny.pdf

Marcjanik M., Współczesna etykieta językowa – zmierzch wartości?, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 4.

Markowski A., Estetyka słowa. Brutalizacja języka publicznego. Grzeczność językowa, w: tegoż, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.

Młynek K., O trzech zagadnieniach związanych ze zjawiskiem komunikacji, w: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012.

Osika G., Akty komunikacji jako działanie, w: tejże, Procesy i akty komunikacyjne, Kraków 2011.

Panek A., Język w przestrzeni Internetu, „Przestrzeń Społeczna” 2016, nr 1.

Searle J.R., Czym jest akt mowy?, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 71/2.

Skudrzyk I., Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa), w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

Warych-Czajka A., Czy zawsze można się porozumieć? Idea, świadomość i realizacja procesów komunikacji międzyludzkiej w świetle kognitywnym, w: Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – Teraźniejszość – Perspektywy, red. A. Drabina-Różewicz, A. Momot, Wrocław 2018.

Wendland M., Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji, w: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012.

Wierzbicka-Olejniczak A., Komunikacja językowa i grzeczność w Internecie, w: Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Łódź 2014.

Załazińska A., B. Drabik-Frączek, Komunikologia – zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych, „LingVaria” 2014, nr 18.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Estetyczne kategorie oceny stylu wypowiedzi, w: tejże, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

I. Zajęcia organizacyjne. Prezentacja tematyki zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu.

II. Podstawowe pojęcia nauki o komunikacji.

III. Elementy pragmatyki językowej: funkcje wypowiedzi, teoria aktów mowy, maksymy konwersacyjne.

IV. Strategie komunikacyjne.

V–VI. Etyka i estetyka komunikacji. grzeczność językowa.

VII. Komunikacja językowa w Internecie.

VIII. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, dyskusja, analiza tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę końcową składają się: ocena z pracy pisemnej, przygotowanie referatu, obecność, merytoryczne przygotowanie do zajęć.

2. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Każdą kolejną należy odpracować podczas dyżuru prowadzącej. Należy to zrobić przed terminem zakończeniem semestru. Podczas jednego spotkania można odpracować jedną nieobecność. Nieobecność na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem zajęć.

3. Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen uzyskanych z prac pisemnych.

4. Prace niezaliczone w pierwszym terminie podlegają poprawie.

5. Nie przewiduje się poprawy ocen pozytywnych, tj. wyższych niż 2.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.