Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 430-KS1-3SEML7
Rok akademicki 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 430-KS1-3SEML7
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 10:15 - 11:45
sala B12
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 8
Prowadzący: Karolina Wierel
Literatura:

Małgorzata Rygielska, O „tekście kultury”, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 2015/1(22), Wrocław 2015

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Magdalena Wołoszyn, Czy memy to teksty kultury?, TORUŃSKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE, 2019, nr 1 (22)2019, s. 9-28

https://sun.uwb.edu.pl/mail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5834&_part=2&_frame=1&_extwin=1

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

- Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

- Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

- A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997.1.

- Tajemnica w tekstach kultury, pod red. A. Borkowskiego, E. Borkowskiej, M. Pliszki, Siedlce 2011.

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

R. Barthes, Przyjemność tekstu, tł. A. Lewańska, Warszawa

1997,

J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tł. J. Faryno, [w:] Semiotyka kultury..., s

S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, tł. M. Bucholc, Warszawa 2012,

M. Rygielska, O "tekście kultury".(Nie) modny tekst kultryhttp://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pd

Obserwatorium żywej kultury: hasło: tekst kultury

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

http://ozkultura.pl/wpisy/1945

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

M. Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury? file:///C:/Users/m.wierel/Downloads/mjarocki,+%7B$userGroup%7D,+wo%C5%82oszyn%20(1).pdf

Twórczość słowna/literatura, performance, tekst, hipertekst / red. tomu: Grzegorz Godlewski, Instytut Kultury Polskiej. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017

G. Godlewski, Luneta i radar, Warszawa 2016

Zakres tematów:

Propozycje problemów badawczych:

- sposoby reprezentacji światów fikcyjnych w tekstach kultury popularnej

- cechy dystynktywne wyobraźni popkulturowej

- przemiany sposobów kreowania wyobrażeń światów fabularnych

- interseksualność

- tematy humanistyki zaangażowanej i ich reprezentacja

- analiza i interpretacja tekstów kultury popularnej w kontekście ich hybrydyczności

- analiza fabuł tekstów kultury charakterystyczna dla obecnych czasów obecnych – ujęcie w perspektywie historii kultury (literatura, filmy, seriale, gry komputerowe, sztuki wizualne i performatywne, takie jak teatr, wystawy

- konstruowanie pracy licencjackiej (zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, filmografii i netnografii)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Metody i kryteria oceniania:

Wedle standardów i kryteriów oceny pracy licencjackiej na kierunku kulturoznawstwo oraz egzaminu licencjackiego:

Temat pracy musi być zatwierdzony do końca V semestru studiów. Tematy prac oraz wszelkie w nim zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Instytutu.

Kierownik seminarium po semestrze V (do końca sesji poprawkowej semestru zimowego) wystawia ocenę cząstkową na podstawie:

- zatwierdzanego tematu pracy licencjackiej przez radę ISK

- bibliografii pracy licencjackiej

- przesłanego do promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej ( do końca sesji poprawkowej semestru zimowego).

Ocena końcowa/zaliczeniowa seminarium obejmuje średnią z ocen na półroczne (mikro zaliczenie) i na koniec roku.

Kalendarium pracy nad dysertacją:

1. koniec sesji poprawkowej semestru V: I rozdział

2. koniec marca: II rozdział

3. koniec kwietnia: III rozdział

4. 15 czerwca – ostateczna wersja pracy zatwierdzona przez promotora zostaje wprowadzona do systemu APD

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.