Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne [370-AN2-1PSA] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie sądowo-administracyjne [370-AN2-1PSA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:30
sala 216
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Daniluk
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006

Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006

Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010

Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2015

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016

Knysiak-Molczyk H. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2018

Wykaz literatury uzupełniającej:

Dauter B., Drachal J., Niezgódka-Medek M., Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006

Knysiak-Molczyk H., Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2009

Romańska M., Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, LexisNexis, Warszawa 2010

Pietrasz P., Suwaj R. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010

Kowalski M., Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja, Wolters Kluwer 2018

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego. Modele sądowej kontroli administracji

2. Miejsce sądów administracyjnych w systemie organów państwa

3. Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego

4. Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez sądy administracyjne

5. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego

6. Zakres orzekania sądu administracyjnego

7. Środki odwoławcze w postępowaniu sądowo administracyjnym

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych oraz konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne wraz z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)