Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. IV [370-PS5-2LJA4] Rok akademicki 2022/23
Lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski cz. IV [370-PS5-2LJA4]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 120
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

©Market Leader. Business Law. Business English, Tricia Smith, Longman and Financial Times, 2006

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.learn-english-today.com

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.com,www.cnn.com, www.warsawvoice.pl, www.bbc.co.uk, itp.

Zakres tematów:

Pre-exam speech on legal aspects of up-to-date national and international political, social or economic issues.

Creative writing/in class writing practice: attorney's closing argument in a trial, lawyer's letter of advice for a client, case brief).

Practical preparation for the exam - reading and listening practice based on the topics discussed in I, II and III semesters.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w case studies.

4.Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. "Flipped class".

8. Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń poprzez:

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie na min. 51% prac pisemnych;

- zaliczenie na min. 51% pre-exam oral presentation.

Kryteria oceniania wg skali procentowej przyjętej w UwB:

ocena bdb: co najmniej 91%

ocena db+: co najmniej 81%

ocena db: co najmniej 71%

ocena dst+: co najmniej 61%

ocena dst: co najmniej 51%

ocena ndst: mniej niż 51%

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Część IV lektoratu kończy się egzaminem. Egzamin składa się z części pisemnej (reading, listening, writing - 60 punktów) i ustnej (20 punktów).

Kryteria zaliczenia całego egzaminu wg. skali procentowej przyjętej w UwB (j.w.). W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)