Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji [380-DS5-1SOE] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia edukacji [380-DS5-1SOE]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala B123 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Borowik
Literatura:

Juszczyk S., Media cyfrowe we współczesnej edukacji – szanse i zagrożenia dla procesu wychowania i uczenia się, STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 1.

Karkowska M., Socjologia wychowania – wybrane elementy, Łódź 2007.

Kokociński M., Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2011.

Melosik Z., Edukacja i stratyfikacja społeczna, w: Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji, pod red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska – Psikowska, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk 2015.

Mikiewicz P., Dlaczego elitarne szkoły nie znikną? O nieusuwalności nierówności społecznych w edukacji, ROCZNIK LUBUSKI Tom 34, cz. 1,2008.

Morbitzer J., O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki, LABOR et EDUCATIO nr 2/2014.

Paszkiewicz A., Pozycja ucznia w grupie rówieśniczej, Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy 2013, nr 1.

Pierzchała A., Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 2017.

Poleszak W., Nowe media – zagrożenia i szanse dla profilaktyki zachowań dysfunkcjonalnych, w: Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, pod red. P. Plichta, J. Pyżalski, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013.

Siwek A., Dylematy współczesnego wychowania młodego człowieka, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2009, z. XVIII.

Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011, s. 293-302.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Urych I., Wartości wychowania a bezpieczeństwo młodego człowieka, Zeszyty Naukowe AON nr 1(90) 2013.

Żłobicki W., Rozpoznawanie uwarunkowań i skutków edukacji na podstawie teorii ukrytego programu, Forum Socjologiczne 2, 2011.

Zakres tematów:

1. Socjologia edukacji – wprowadzenie.

2. Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze.

3. Nieformalne grupy rówieśnicze: funkcje, typologie, charakterystyka wybranych grup społecznych.

4. Media w procesie wychowania.

5. Ukryty program szkoły.

6. Nierówności społeczne w edukacji.

7. Wychowanie we współczesnym świecie.

8. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

prezentacja, metody aktywizujące, dyskusja moderowana, gry dydaktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach - student w trakcie trwania semestru zbiera punkty: za aktywność, przygotowanie zajęć z wybranego tematu w grupie oraz wykonanie zadań bonusowych przyporządkowanych do każdego tematu zajęć (suma zebranych punktów przekłada się na ocenę końcową z ćwiczeń).

Student może bez podania przyczyny opuścić jedne zajęcia, pozostałe nieobecności zalicza w czasie konsultacji.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)