Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy [380-N2-2YHDTA] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Specjalistyczny warsztat językowy [380-N2-2YHDTA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda sobota, 9:30 - 11:45
sala A203 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Zakres tematów:

Education: pros and cons of an early start

Childhood: the as the period of threats and opportunities

School education and homeschooling: pros and cons

How has the covid pandemic affected local communities? People making difference.

tematy wybrane przez studentów w ramach prezentacji prac magisterskich z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej np.nowoczesne tendencje w dydaktyce, ocenianie kształtujące

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie stacjonarnej oraz 50% z wykorzystaniem modułow do samodzielnej realizacji na platformie w oparciu o materiały specjalistyczne.

Metoda warsztatowa- zajęcia polegają na poszerzaniu słownika angielskich wyrażeń specjalistycznych; ćwiczenie rozumienia tekstu/nagrania specjalistycznego; wyrabianie oglądu różnic i podobieństw tekstów specjalistycznych polskich i angielskojęzycznych.

- analiza tekstów autentycznych

- dyskusja

- praca w grupach

-prezentacje tematów specjalistycznych

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty lub lektura tekstów popularnonaukowych, które wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac, prezentacji i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie prezentacji na ocenę min dostateczną

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracy w grupie)

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51% - 60% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec III semestru

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Uwagi:

1PW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)