Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.II [370-AN1-2LJA2] Rok akademicki 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski cz.II [370-AN1-2LJA2]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 211
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Legal English Basics, Cyganik, M, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

de Chazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

zasoby internetowe

www.bbc.co.uk, www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

1. Analiza językowa bieżących artykułów związanych z prawem administracyjnym.

2. Prawo karne.

3. Postępowanie karne.

4. Miranda rights.

5. Prawo własności intelektualnej.

6. Prawo podatkowe. Raje podatkowe.

7. Prawo rodzinne.

Tematy ogólne:

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne i zawodowe człowieka.

Creative writing/in class writing practice: citation and referencing; avoiding plagiarism; examination essays; writing headings and paragraphs.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Prowadzenie zajęć e-learningowych z wykorzystaniem platformy eduportal.

5. Wykład.

6. Praca z tekstem.

7. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

8. "Flipped class".

9. Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 sesje zajęciowe (90 minut jedna sesja) w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie na minimum 51% testów pisemnych, prezentacji ustnych, projektów, prac pisemnych i innych zadań realizowanych w trakcie lektoratu;

- zaliczenie prezentacji ustnej na temat związany z dziedzinami umiejscowionymi w naukach prawnych, polityce i administracji lub o zarządzaniu i jakości.

- zaliczenie na minimum 51% zadań e-learningowych .

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 sesje zajęciowe w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Kryteria oceniania powyższych aktywności/zadań/prac wg skali procentowej przyjętej w UwB:

ocena bdb: co najmniej 91%

ocena db+: co najmniej 81%

ocena db: co najmniej 71%

ocena dst+: co najmniej 61%

ocena dst: co najmniej 51%

ocena ndst: mniej niż 51%

Część II lektoratu kończy się egzaminem (po 4 semestrze studiów). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń zgodnie z powyższymi zasadami. Egzamin składa się z części pisemnej (60 punktów) i ustnej (20 punktów).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)