Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej, cz. 1 [340-RM1-1HLR] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury rosyjskiej, cz. 1 [340-RM1-1HLR]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 08:00 : 09:30 sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii
2024-05-08 08:00 : 09:30 sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii
2024-05-15 08:00 : 09:30 sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii
2024-05-22 08:00 : 09:30 sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii
2024-05-29 08:00 : 09:30 sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Sakowicz
Literatura:

Podręczniki:

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Antologie:

Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Folklor. Literatura staroruska. Barok, wybór i opr. A. Warda, Łódź 2006.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Zakres tematów:

1. Folklor wschodniosłowiański. Poetyka, główne gatunki (bylina, bajka, pieśń historyczna), motywy.

2. Periodyzacja i ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Wpływy Bizancjum i chrześcijaństwa. System gatunkowy piśmiennictwa staroruskiego. Literatura oryginalna i przekładowa.

2. Piśmiennictwo okresu ogólnego wschodniosłowiańskiego (X – XIII wiek)

3. Literatura okresu rozdrobnienia dzielnicowego i niewoli tatarskiej (XIV-XV). Najważniejsze ośrodki piśmiennictwa. Regionalizm.

4. Literatura zjednoczonego państwa moskiewskiego. Formowanie się myśli ideologicznej i politycznej, teoria trzech Rzymów. Początki publicystyki, monumentalizm w literaturze.

5. Literatura drugiej połowy XVII wieku . Barok rosyjski na tle baroku europejskiego, charakterystyczne cechy i główni przedstawiciele. Barok "moskiewski" i "petersburski". Symeon Połocki i protopop Awwakum.

6. Początki literatury nowożytnej - wpływ Piotra I, działalność Teofana Prokopowicza.

7. Klasycyzm - termin, granice chronologiczne, poetyka i estetyka. Twórczość M. Łomonosowa. Dramat klasycystyczny A. Sumarokowa.

8. Literatura lat 30-tych – 60-ch XVIII wieku. Rozwój czasopiśmiennictwa. Sentymentalizm. Działalność literacka N. Karamzina i A. Radiszczewa.

9. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej XIX wieku (1801 –1825). Twórczość Iwana Kryłowa.

10. Neoklasycyzm, preromantyzm w literaturze rosyjskiej XIX wieku

11. Literatura rosyjska XIX wieku – lata 1826 – 1842. Charakterystyka ogólna

12. Twórczość Aleksandra Puszkina .

13. Twórczość Michaiła Lermontowa.

14. Twórczość Mikołaja Gogola.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (el. wykładu, prezentacje) i poszukujące (m. in. dyskusja, m. problemowa).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę po semestrze zimowym i letnim.

Egzamin z całości materiału po semestrze II w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i obecność na wykładach.

Bieżąca obserwacja aktywności i zaangażowania studenta.

Sprawdzian efektów uczenia się w formie ustnej i/lub pisemnej.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)