Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
410-FS1-3ASZ6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęcia z antropologii sztuki jest zaznajomienie studentów z przebiegiem rozwoju sztuki od renesansu po XX wiek. Studenci na zajęciach poznają nie tylko jak przebiegały zmiany w postrzeganiu sztuki, ale poznają podstawowe metody badawcze dotyczące analizy dzieł sztuki, poznają gatunki malarstwa, najważniejszych przedstawicieli malarstwa i rzeźby. Po kursie z antropologii sztuki studenci winni poznać terminologią z zakresu sztuki (malarstwa i rzeźby), analizować dzieła sztuki pod kątem różnych sposobów interpretacji ich, znać podstawowych twórców i tworzone przez nich dzieła oraz zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu

Strona przedmiotu
410-FS1-2AR4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci poznają podstawowe narzędzia teorii argumentacji i retoryki oraz wykorzystują je w praktyce, analizując i dyskutując

wybrane argumenty filozoficzne i nie tylko.

Strona przedmiotu
410-FS1-1BHP
BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia audytoryjne - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3BE6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bioetyki. Bioetyka jest dziedziną interdyscyplinarną, z pogranicza biologii, medycyny, filozofii, socjologii i psychologii. W szerszym ujęciu stanowi nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia. W związku z tym na wykładach poruszane będą zagadnienia dotyczące praw i interesów zwierząt oraz ekologii płytkiej i ekologii głębokiej. Węższe ujęcie bioetyki stanowi nurt etyki medycznej, w ramach której obserwuje się coraz większy rozdźwięk między postępem naukowym i tradycyjną moralnością. Omawiane podczas ćwiczeń konkretne problemy, takie jak, np. aborcja, inżynieria genetyczna czy transplantacje, prezentują również nasilający się współcześnie konflikt między ujmowaniem życia ludzkiego w kategoriach wartości i w kategoriach jakości.

Strona przedmiotu
410-FS1-1KFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie początków filozofii w starożytnej Grecji i Rzymie na tle epoki, zapoznanie studentów z najistotniejszymi przedstawicielami filozofii starożytnej, najbardziej wpływowymi szkołami oraz wprowadzaną w tym okresie terminologią filozoficzną, w oparciu o teksty źródłowe i opracowania. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie filozoficzne podejmowane w tym okresie, ale również ukazać metody filozofowania.

Strona przedmiotu
410-FS1-1KFSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie kształtowania się i rozwijania w okresie średniowiecza myśli filozoficznej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi systemami, terminami i zagadnieniami filozoficznymi tej epoki na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie dyskutowane w filozofii średniowiecznej, tak aby ukazać nie tylko merytoryczne treści, ale również charakterystyczne dla średniowiecza odmiany stylu filozofowania i stosowaną przy nich metodę.

Strona przedmiotu
410-FS1-1EPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych

Ćwiczenia w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszonymi w lekturach.

Egzamin z wykładu – sprawdzian pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
410-FS1-3EST6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3EEK5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych zjawisk związanych z dziedziną przedsięwzięć gospodarczych. Ma też ich uwrażliwić, że kategoria skuteczności (ekonomicznej) nie jest kategorią ostateczną, albowiem ostateczne są standardy moralne rozumiane jako sfera ocen formułowanych z punktu widzenia optymalizacji relacji społecznych. Problem ten jest wyraźnie widoczny w kontekście relacji prawo-moralność, podobnie w relacji ekonomia-etyka. Inaczej mówiąc, zagadnienia gospodarcze, analizowane w kategoriach skuteczności/efektywności muszą być przedmiotem analiz etycznych.

Strona przedmiotu
410-FS1-2EPO4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest związek etyki, filozofii i polityki. Na prowadzonych przeze mnie książki przekazują nam to, co mają do powiedzenia na temat życia i jego inwariantnych składników: dobra i zła, przebaczenia, pamięci, czasu, miłości, wierności i tym podobnych zjawisk.

Strona przedmiotu
410-FS1-1EPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne i praktyczne interdyscyplinarnych związków etyki i prawa dotyczących pojęcia i koncepcji prawa, relacji między prawem a innymi systemami normatywnymi. Zapoznaje z problematyką dylematów etyczno-prawnych współczesności, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z filozofią i etyką.

Strona przedmiotu
410-FS1-3EZ6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu etyk zawodowych. W szczególności: roli moralności w społeczeństwie, kwestii norm moralnych w sferze prywatnej i publicznej, "kodeksowości" moralności, etycznym wyzwaniom współczesności, specyfice etyki zawodowej; etyce w biznesie czy polityce, a także analizom wybranych zawodowych kodeksów etycznych (np. nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy).

Strona przedmiotu
410-FS1-3FG5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs filozofii gospodarki ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami, jakie z perspektywy filozoficznej wiążą się z życiem gospodarczym i rozwinięcie w nich zdolności do jego krytycznej analizy.

Strona przedmiotu
410-FS1-3FJ5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień z filozofii języka. Poruszone zostaną zagadnienia związane z teoriami odniesienia i znaczenia. Omówione zostanę teorie okazjonalizmów i tzw. sztywnego odniesienia. Przedstawione zostaną klasyczne teorie pragmatyczne: teoria aktów mowy oraz teoria implikatur. Omówiona zostanie problematyka natury metafor i nastawień sądzeniowych.

Strona przedmiotu
410-FS1-2FK4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1FN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3FR6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach tradycyjnych oraz nowo powstałych. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Strona przedmiotu
410-FS1-1FSP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs filozofii społecznej ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami, jakie z perspektywy filozoficznej wiążą się z życiem społecznym i rozwinięcie w nich zdolności do krytycznej analizy współczesnego społeczeństwa.

Strona przedmiotu
410-FS1-1FSP2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs filozofii społecznej ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami, jakie z perspektywy filozoficznej wiążą się z życiem społecznym i rozwinięcie w nich zdolności do krytycznej analizy współczesnego społeczeństwa. Kurs filozofia społeczna 2 stanowi kontynuację i dopełnienie kursu filozofia społeczna 1 prowadzonego w pierwszym semestrze.

Strona przedmiotu
410-FS1-2FW3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zaznajomieniu studentów, w sposób częściowo historyczny (z poszanowaniem chronologii zdarzeń), przede wszystkim

jednaystematyczno-problemowy z najważniejszymi nurtami, zagadnieniami, teoriami, poglądami filozofii współczesnej (tj. XX i początku

XXI wieku). W większym stopniu uwzględniania będzie tzw. filozofia kontynentalna (fenomenologia, psychoanaliza, egzystencjalizm,

hermeneutyka, strukturalizm i poststrukturalizm/postmodernizm), ale omówione zostaną także wybrane elementy i przedstawicie filozofii

analitycznej. Po ukończeniu kursu student powinien znać „mapę” najważniejszych problemów, nurtów i postaci reprezentujących filozofię współczesną oraz mieć podstawową orientację w twórczości najbardziej uznanych i wpływowych autorów.

Strona przedmiotu
410-FS1-2KTM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1KTM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3MHS5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest omówienie głównych zagadnień epistemologii oraz metodologii nauk. W ramach zajęć dyskutowane będą m.in. takie tematy, jak źródła poznania, klasyczne i nieklasyczne teorie wiedzy, teorie uzasadnienia, teorie prawdy, problem indukcji, sceptycyzm, struktura teorii naukowej, spór o kryterium demarkacji, spór o realizm w filozofii nauki.

Strona przedmiotu
410-FS1-2OHI3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza wybranych szkół badawczych w dziedzinie historii idei.

Strona przedmiotu
410-FS1-1OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1ONT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć są podstawowe zagadnienia ontologiczne obejmujące główne problemy filozoficzne: podstawowe pojęcia ontologiczne, główne stanowiska filozoficzne dotyczące struktury świata i tworzywa świata.

Wykład obejmuje kolejno:

1. Znaczenia, rozumienie oraz główne koncepcje ontologii. Ontologia a metafizyka.

2. Podstawowe pojęcia ontologiczne.

3. Istnienie. Sposoby istnienia i ich kryteria.

4. Natura i tworzywo świata.

5. Bóg i świat.

6. Przestrzeń i czas.

Konwersatorium polega na analizie fragmentów odpowiednich tekstów filozoficznych wybranych filozofów i dyskusji nad nimi:

1. Platon i Arystoteles. Idealizm i realizm.

2. Św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Dowody istnienia Boga.

3. R. Descartes. Dualizm: rzecz rozciągła i rzecz myśląca.

4. Odpowiedzi na kartezjański dualizm: Spinoza i Leibniz.

5. Mechanika Newtona. Przestrzeń, czas, ruch.

6. Horror metafizyki.

Strona przedmiotu
410-FS1-1PL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest omówienie głównych zagadnień logiki współczesnej, jej metod oraz zastosowań w innych dziedzinach nauki. W ramach zajęć dyskutowane będą m.in. takie zagadnienia, jak podstawowe funkcje języka, usterki logiczne zdań, relacje logiczne i analityczne między zdaniami, formalna poprawność wnioskowań, typowe błędy we wnioskowaniach, podstawy pragmatyki logicznej.

Strona przedmiotu
410-FS1-3PMN5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zasadami poznania naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk społecznych i humanistycznych, aby mogli trafnie oceniać wiarygodność różnych rodzajów doniesień o najnowszych wynikach naukowych.

Strona przedmiotu
410-FS1-1PPH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-2PRMW3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

Święty taniec

Ceremonie oczyszczające

Ceremonie lecznicze

Śmierć i odrodzenie

Kulty natury i związane z płodnością

Krwawe sacrum Homo Necans czyli oczyszczenie przez zabijanie

Pielgrzymka

Ceremonie noworoczne

Joga, medytacja i kontemplacja

Wyzwolenie przez zmysły

Sztuki walki

Praktyki duchowe ekscentryków i szaleńców

Poza moralnością i religią

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)