Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
370-DP3-4SEMFHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Absolwent studiów III stopnia uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do

samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu filozofii i historii prawa. Celem zajęć jest doprowadzenie do

przygotowania przez doktoranta opracowania, które zostałoby opublikowane oraz rozprawy doktorskiej, która będzie przedmiotem

późniejszej obrony. Omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy.

Omówienie złożonej przez Doktoranta rozprawy.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPOL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie ma na celu przygotowanie do napisania rozpraw doktorskich przez doktorantów oraz do ich późniejszej obrony.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz

w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu,

hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i

posługiwania się źródłami naukowymi.

Zajęcia polegają na samodzielnej pracy studenta, wspomaganej przez opiekuna naukowego

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Absolwent studiów III stopnia uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do

samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu prawa administracyjnego. Celem zajęć jest doprowadzenie do

przygotowania przez doktoranta opracowania, które zostałoby opublikowane oraz rozprawy doktorskiej, która będzie przedmiotem

późniejszej obrony. Omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy.

Omówienie złożonej przez Doktoranta rozprawy.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Zajęcia polegają na samodzielnej pracy studenta, wspomaganej przez opiekuna naukowego.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Absolwent studiów III stopnia uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu prawa karnego i kryminologii. Celem zajęć jest doprowadzenie do przygotowania przez doktoranta opracowania, które zostałoby opublikowane oraz rozprawy doktorskiej, która będzie przedmiotem późniejszej obrony. Omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy.

Omówienie złożonej przez Doktoranta rozprawy.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie ma na celu przygotowanie do napisania rozpraw doktorskich przez doktorantów oraz do ich późniejszej obrony.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla przygotowania pracy doktorskiej studenci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego/cywilnego/rodzinnego, teorii prawa i terminologii prawniczej. Zakładanym efektem prowadzonych zajęć jest napisanie prac doktorskich przez studenta, zgodnie z ustalonymi wymogami oraz obrona tych prac.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom rozprawy doktorskiej oraz do jej obrony.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Seminarium doktorskiego jest przekazanie doktorantowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i publicznej obrony

rozprawy doktorskiej.

Obejmuje w tym zakresie zagadnienia metodologiczne, merytoryczne oraz formalne niezbędne do przygotowania dysertacji doktorskiej.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMPPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez Doktoranta (absolwenta studiów III stopnia) : 1. pogłębionej wiedzy z zakresu prawa pracy; 2. specjalistycznej wiedzy na temat wybranego z pomocą opiekuna naukowego obszaru badawczego, 3. umiejętności w zakresie zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, 4. umiejętności wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, 5.umiejętności właściwego planowania oraz realizacji prac naukowo - badawczych, a także radzenia sobie z rozwiązywaniem pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMRZYM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium w ramach kształcenia na ostatnim roku Studiów doktoranckich (studiów III stopnia) realizowanych na Wydziale Prawa UwB na kierunku Prawo jest systematyczna praca Doktoranta pod kierunkiem Opiekuna naukowego służąca przygotowaniu kolejnych części rozprawy doktorskiej i jej ostatecznego zakończenia, które umożliwi wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie Promotora, skuteczne podejście Doktoranta do egzaminów doktorskich oraz pozytywną publiczną obronę dysertacji.

Strona przedmiotu
370-DP3-4SEMTFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium w ramach kształcenia na ostatnim roku Studiów doktoranckich (studiów III stopnia) realizowanych na Wydziale Prawa UwB na kierunku Prawo jest systematyczna praca Doktoranta pod kierunkiem Opiekuna naukowego służąca przygotowaniu kolejnych części rozprawy doktorskiej i jej ostatecznego zakończenia, które umożliwi wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie Promotora, skuteczne podejście Doktoranta do egzaminów doktorskich oraz pozytywną publiczną obronę dysertacji.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)