Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AS2-2NKP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej, w szczególności pojęcia, istoty oraz genezy kontroli, wskazanie różnic między kontrolą a nadzorem, wyjaśnienie rodzajów i kryteriów kontroli oraz struktury systemu kontroli w administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zdefiniowanie adresata, uprawnień, granic i gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz przedstawienia pozycji konstytucyjno-ustawowej związków wyznaniowych w Polsce.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PKE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego, które znajdują się w części ogólnej kks. W ramach wykładów analizie poddane zostaną także znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Owe zagadnienia uzupełnione zostaną aspektami praktycznymi, celem sprawdzenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu kazusów.

Strona przedmiotu
370-AS2-1PEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej rozwoju oraz specyfiki i funkcjonowania prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym m.in. zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym a także odnośnie systemu instytucjonalnego UE, mechanizmów podejmowania decyzji w UE oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Strona przedmiotu
370-AS2-1RAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej. Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym

1. Zjawisko korupcji, w tym pojęcie korupcji i jej rodzaje (kryteria podziałów);

2. Międzynarodowe standardy w zakresie zwalczania urzędniczych przestępstw korupcyjnych;

3. Organy ochrony prawnej przed korupcją;

4. Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym;

5. Ograniczenia antykorupcyjne w administracji rządowej;

6. Kryminalizacja urzędniczych przestępstw korupcyjnych.

7. OLAF; CBA - rola, organizacja, postępowanie.

Strona przedmiotu
370-AS2-2SKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapewnienie studentom wiedzy na temat społecznej kontroli administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AS2-1AC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zasad i instytucji ustrojowych wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja zajęć ma prowadzić do kształtowania umiejętności w zakresie wyodrębnienia cech charakterystycznych klasycznych systemów rządów (parlamentarno-gabinetowego, kanclerskiego, półprezydenckiego).

Strona przedmiotu
370-AS2-1MAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych modeli funkcjonowania administracji publicznej.Założeniem przedmiotu jest prezentacja podstawowych i najbardziej charakterystycznych modeli administracji publicznej w szerokim aspekcie jej funkcjonowania i porównanie z obowiązującymi rozwiązaniami krajowymi. Celem wykładu jest nabycie przez studenta umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy porównawczej wraz z próbą oceny przydatności poszczególnych rozwiązań, wskazania ich zalet i wad w konkretnej kulturze prawnej i ustroju politycznym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)