Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa.)

Jednostka: Wydział Prawa. Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-WN1-2EC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy funkcjonowania administracji publicznej. Podstawowych instutucji, reguł działania i czynników wpływających na rozwój administracji. Przedmiot zakłada przedstawienie administracji w kontekście uniwersalnego projektowania i dostępności do potrzeb wszystkich odbiorców usług administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-WN1-3IT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Strona przedmiotu
370-WN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów (zarówno studiujących w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym) rozpoczynających studia w formie wykładów (przeprowadzanych metodą klasyczną, uzupełnianą prezentacjami multimedialnymi) w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-WN1-1BD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów I roku bezpieczeństwa i prawa z problematyką historyczno-prawną w zakresie instytucji prawa publicznego i

prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawnych XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i

usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz

wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione procesy ewolucji

ustrojów państwowych, kształtowania się instytucji ustrojowych oraz historii prawa sądowego i postępowania sądowego. Szczególna

uwaga zostanie poświęcona rozwiązaniom obowiązujące na ziemiach polskich.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu rozwoju i organizacji sił zbrojnych począwszy od czasów starożytnych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych w XX wieku. Ponadto zostaną przedstawione przykłady sił zbrojnych poszczególnych państw (USA, Izrael, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Niemy, Polska) a także zostanie ukazana rola i znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz organizacja i rola korpusu zbrojnego ONZ.

Strona przedmiotu
370-WN1-3IA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami

międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-WN1-3IC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-WN1-1BA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem wybranych organów państwa realizujących funkcje ochrony i kontroli prawa w Polsce. Ukazana zostanie też ich rola w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz praktyka ich funkcjonowania.

Strona przedmiotu
370-WN1-2GY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:-systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej, -roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia-zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu-środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, decyzji i wymogów formalnych, kosztów postępowania administracyjnego, -właściwości organów administracji, wszczynania i prowadzenia postępowania oraz jego czynności, jak też rozstrzygnięć administracyjnych i ich zaskarżania

Strona przedmiotu
370-WN1-3IY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-WN1-2PRAK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest przygotowanie do wykonywania zawodu i wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka w demokratycznym państwie;

- opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie

- ukazanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań obecnych oraz wskazanie współczesnych zagrożeń praw człowieka;

- instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza problematyki bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście wybranych instytucji i regulacji prawa ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
370-WN1-3JH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień z bezpieczeństwa gospodarczego oraz prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych.

Strona przedmiotu
370-WN1-2EE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu problematyki prawnych podstaw bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, problematyką zarządzania kryzysowego, stanów nadzwyczajnych oraz prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Strona przedmiotu
370-WN1-3JA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Strona przedmiotu
370-WN1-2EU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa konfliktów zbrojnych, specyfiki konfliktów zbrojnych, podmiotów chronionych, zasad i metod prowadzenia działań zbrojnych oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym.

Strona przedmiotu
370-WN1-2GU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych zagadnień z prawa pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy.

Strona przedmiotu
370-WN1-2FF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-WN1-1BC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student rozumie pojęcie bezpieczeństwa, potrafi odnosić je do potrzeb każdego człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa. Rozumie czym jest system bezpieczeństwa i potrafi opisać jego podstawowe komponenty.

Strona przedmiotu
370-WN1-2GW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i funkcjonowania wybranych systemów bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
370-WN1-1BB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie problematyki teorii naukowej

Prawo jako nauka

Podstawy teorii prawa

Bezpieczeństwo jako nauka

Podstawy teorii bezpieczeństwa

Strona przedmiotu
370-WN1-1AG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: poznania i przyswojenia zasad ustroju konstytucyjnego RP oraz istoty wyodrębnienia poszczególnych organów konstytucyjnych i zasad ich funkcjonowania w obszarze władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), wykonawczej (Prezydent RP,Rada Ministrów) oraz sądowniczej (sądy i trybunały) z uwzględnieniem konstytucyjnych organów kontroli i ochrony prawa. W ramach przedmiotu omówione są także zasady funkcjonowania, struktura i kompetencji organów samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-WN1-1AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć prawoznawstwa, ukazanie budowy aktu normatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy przepisem prawnym i normą prawną, wskazanie cech systemu prawa i procesu stosowania prawa oraz problematyki źródeł prawa i znaczenia prawa europejskiego i wspólnotowego. W zakresie podstaw nauki o państwie: omówienie istoty, genezy, funkcji i form państwa oraz zmian w tym zakresie wynikających z procesu globalizacji. Celem wykładu jest także omówienie klasycznego i współczesnego ujęcia zasady podziału władzy (rola partii politycznych i mediów) oraz współczesnego rozumienia demokracji i roli społeczeństwa obywatelskiego.

Strona przedmiotu
370-WN1-3IU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat systemów politycznych wybranych państw. Zajęcia mają poszerzyć wiedzę studentów w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących: form rządów, systemu partyjnego, systemu wyborczego, organów władzy publicznej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia dotyczące obronności z punktu widzenia prawa konstytucyjnego porównawczego.

Strona przedmiotu
370-WN1-3JB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem systemu zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie narodowym państwa, strukturą systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, organizacją centrów zarządzania kryzysowego, składem i obowiązkami zespołów zarządzania kryzysowego, procesem planowania, organizowania, realizacji i kontrolowania działań przez osoby funkcyjne zespołów zarządzania kryzysowego, a także podstawami, rolą i znaczeniem logistyki w sytuacjach kryzysowych, w tym potrzebami logistycznymi ludności w sytuacjach kryzysowych, planowaniem i organizacją zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)