Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022 2023
320-MS1-2BIM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy

biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z

biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i

ochronie środowiska. W trakcie laboratoriów studenci wykorzystując poznane wcześniej techniki biochemiczne zapoznają się ze specyfiką budowy i wybranych procesów metabolicznych różnych mikroorganizmów.

Strona przedmiotu
320-MS1-2GMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Strona przedmiotu
320-MS1-2JOBIII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-MS1-2MIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest charakterystyka cech mikroorganizmów, dzięki którym możliwe jest wielostronne wykorzystanie mikroorganizmów przez człowieka.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. mechanizmów tolerowania ksenobiotyków i ich potencjalnego wykorzystania w celu oczyszczania środowiska ze skażeń oraz w przemyśle wydobywczym (bioremediacja, biogórnictwo);

2. oceny aktywności oddechowej mikroorganizmów w warunkach stresu solnego.

3. potencjału mikroorganizmów w fermentacji masłowej, alkoholowej i mlekowej, i jego wykorzystania w przemyśle.

4. zdolności do tworzenia biofilmu oraz korzyści i zagrożeń związanych z tą formą egzystencji mikroorganizmów.

5. metabolizmu mikroorganizmów korzystnych w rolnictwie.

6. charakterystyki mikroorganizmów zdolnych do zwiększania biomasy roślin.

Strona przedmiotu
320-MS1-2MWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-2RSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane ze zróżnicowaniem roślin. Student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie, wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne roślin zarodnikowych (glonów, mszaków, paprotników) oraz nasiennych (nago- i okrytonasiennych). Przedmiot pokazuje procesy związane z ewolucją roślin, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje rolę roślin w środowisku przyrodniczym, a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Strona przedmiotu
320-MS1-2RSZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie różnorodności gatunkowej fauny bezkręgowej i kręgowej świata. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje cechy budowy najliczniejszych grup bezkręgowców oraz głównych gromad kręgowców, ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje także stan fauny Polski w odniesieniu do wybranych grup.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)