Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
320-MS1-1BHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-1BIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu ukazać studentom biochemiczne podstawy funkcjonowania organizmów żywych zarówno poprzez pryzmat struktury chemicznej związków organicznych budujących komórki, jak również zależności metabolicznych uwzględniając podobieństwa i różnice w szlakach biochemicznych komórek pro- i eukariotycznych. Podczas laboratoriów studenci mają zapoznać się z podstawowymi metodami pracy w laboratorium, sposobami przygotowania materiału do ilościowych i jakościowych analiz biochemicznych w zależności od jego pochodzenia i diagnostycznym znaczeniem wybranych markerów biochemicznych.

Strona przedmiotu
320-MS1-2BIM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy

biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z

biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i

ochronie środowiska. W trakcie laboratoriów studenci wykorzystując poznane wcześniej techniki biochemiczne zapoznają się ze specyfiką budowy i wybranych procesów metabolicznych różnych mikroorganizmów.

Strona przedmiotu
320-MS1-1BEF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu biofizyki i fizyki w biologii. Podczas realizacji przedmiotu student

poznaje fizykochemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych, wpływ wybranych czynników

fizycznych na układy biologiczne a także poznaje jak prawa fizyki manifestują się w biologii. Zapoznaje się również z podstawami działania

aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Strona przedmiotu
320-MS1-1BFF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu biofizyki i fizyki w biologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje fizykochemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych, wpływ wybranych czynników fizycznych na układy biologiczne a także poznaje jak prawa fizyki manifestują się w biologii. Zapoznaje się również z podstawami działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Strona przedmiotu
320-MS1-1BKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami szerokiej i multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu biologii komórki budowanej wspólnie przez biochemików, cytologów, fizjologów, histologów i biologów molekularnych. Zadaniem przedmiotu jest ukazanie komórki jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej wszystkich organizmów żywych.

Strona przedmiotu
320-MS1-2DMI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie pracy analitycznej i diagnostycznej w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci

poznają najnowsze metody z zakresu genetyki i biologii molekularnej stosowane w taksonomiczno-diagnostycznych pracach

analitycznych, a także metody i schematy diagnostyczne służące wykrywaniu drobnoustrojów saprofitycznych oraz patogennych. Studenci

zostaną także zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego.

Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału.

Strona przedmiotu
320-MS1-3EKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3FIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie chorób roślin wywoływanych przez patogeny i szkodniki powszechnie występujące w strefie klimatu umiarkowanego. Ponadto, ważnym aspektem fitopatologii są genetyczne podstawy odporności na choroby, a także symptomatologia i diagnostyka chorób roślin.

Strona przedmiotu
320-MS1-3FIR
Fizjologia roślin (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3FIZ
Fizjologia zwierząt (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-2GMI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Strona przedmiotu
320-MS1-1GEO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-2IMD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe techniki pomiaru aktywności mechanizmów odporności człowieka, jak również zapoznanie go z najnowocześniejszymi metodami stosowanymi w diagnostyce i badaniach naukowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe zasady wykonania testów, w praktyce stosuje protokoły pomiarów. Przedmiot umożliwia studentom ocenę prawidłowości funkcjonowania mechanizmów obronnych, wyjaśnianie odstępstw od tych prawidłowości i tłumaczenie przyczyn ich dysfunkcji. Realizacja przedmiotu poszerza wiedzę studentów dotyczącą możliwości zastosowań technik immunologicznych opierających się na reakcji antygen-przeciwciało w wielu aspektach życia człowieka we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
320-MS1-2IMM
Immunodiagnostyka (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe techniki pomiaru aktywności mechanizmów odporności człowieka, jak również zapoznanie go z najnowocześniejszymi metodami stosowanymi w diagnostyce i badaniach naukowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe zasady wykonania testów, w praktyce stosuje protokoły pomiarów. Przedmiot umożliwia studentom ocenę prawidłowości funkcjonowania mechanizmów obronnych, wyjaśnianie odstępstw od tych prawidłowości i tłumaczenie przyczyn ich dysfunkcji. Realizacja przedmiotu poszerza wiedzę studentów dotyczącą możliwości zastosowań technik immunologicznych opierających się na reakcji antygen-przeciwciało w wielu aspektach życia człowieka we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
320-MS1-1IMO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe mechanizmy odporności organizmów. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę i podstawowe zasady funkcjonowania układu odpornościowego. Przedmiot ukazuje studentowi układ odpornościowy jako strukturę opierającą się na sieci międzykomórkowych powiązań, która dzięki przesyłaniu i odbieraniu sygnałów między różnymi komórkami indukuje rozwój reakcji odpornościowej.

Strona przedmiotu
320-MS1-1JOBI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-MS1-1JOBII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-MS1-2JOBIII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-MS1-2JOBIV brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-MS1-1MIS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-1MST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami analizy matematycznej, pojęcia różniczki i całki, podstawami algebry liniowej, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i elementarnej statystyki matematycznej.

Strona przedmiotu
320-MS1-3MOW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-1MIK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-2MIS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest charakterystyka cech mikroorganizmów, dzięki którym możliwe jest wielostronne wykorzystanie mikroorganizmów przez człowieka.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. mechanizmów tolerowania ksenobiotyków i ich potencjalnego wykorzystania w celu oczyszczania środowiska ze skażeń oraz w przemyśle wydobywczym (bioremediacja, biogórnictwo);

2. oceny aktywności oddechowej mikroorganizmów w warunkach stresu solnego.

3. potencjału mikroorganizmów w fermentacji masłowej, alkoholowej i mlekowej, i jego wykorzystania w przemyśle.

4. zdolności do tworzenia biofilmu oraz korzyści i zagrożeń związanych z tą formą egzystencji mikroorganizmów.

5. metabolizmu mikroorganizmów korzystnych w rolnictwie.

6. charakterystyki mikroorganizmów zdolnych do zwiększania biomasy roślin.

Strona przedmiotu
320-MS1-2MIC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu chorobotwórczości mikroorganizmów: wirusów, bakterii i grzybów mikroskopowych. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze choroby ludzi i zwierząt wywołane przez mikroorganizmy oraz czynniki warunkujące ich wirulencję. Poznają również mechanizmy szerzenia się chorób, a także czynniki sprzyjające endemiom, epidemiom i pandemiom.

Strona przedmiotu
320-MS1-1MWS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-2MSR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi rożne ekosystemy (woda, gleba, powietrze) oraz ich rolą w środowisku. Studenci zapoznają się także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rożnych ekosystemów oraz zależności między mikroorganizmami w tych ekosystemach.

Strona przedmiotu
320-MS1-2MWS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-2PAR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu parazytologii. Student poznaje biologię wybranych grup pasożytów oraz ich oddziaływanie na gospodarzy. Przedmiot ukazuje studentowi też możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego planowania eksperymentów.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)