Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok - Mikrobiologia, semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok - Mikrobiologia, semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-MS1-3EKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3PBI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami

podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne,

bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w przemyśle, rolnictwie,

medycynie i ochronie środowiska. Podczas ćwiczeń studenci poznają nowoczesne metody analiz związków bioaktywnych. Podczas konwersatoriów studenci poznają podstawowe techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii, analizują ich uwarunkowania bioetyczne oraz związki i zależności między biologią a innymi obszarami nauk biologicznych i przyrodniczych. Prezentują własne poglądy, dobierają podstawowe naukowe argumenty w celu ich obrony.

Strona przedmiotu
320-MS1-3PTO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z osiągnięciami wynikającymi z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: toksykologii molekularnej, toksykologii środowiska i toksykologii klinicznej. Omówiona będzie historia toksykologii. Zostanie dokonany przegląd toksykologiczny metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych, promieniowania jonizującego itd. Przedstawione zostaną zdrowotne skutki ich działania oraz będą przybliżone zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego.

Strona przedmiotu
320-MS1-3PDY2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, poznaje zasady pisania pracy licencjackiej, w tym rolę poszczególnych części pracy licencjackiej. Student nabywa umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem językowym i logicznym, z zastosowaniem terminologii naukowej. Zwracana jest uwaga na rolę odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury, raportowania wyników analiz i graficznego ich przedstawiania.

Strona przedmiotu
320-MS1-3PDW2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nutraceutykami. Podczas wykładu studenci dowiedzą się czym są nutraceutyki i jakie są ich naturalne źródła. Zostaną również omówione zalety spożywania nutraceutyków i ich rola w profilaktyce schorzeń neurodegeneracyjnych, nowotworowych, chorób układu krążenia czy infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Strona przedmiotu
320-MS1-3PDW7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3PDW6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3PNH2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3PNH1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-MS1-3SDY2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej.

Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy. Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
320-MS1-3SER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia zagadnienia dotyczące serologii (w kontekście reakcji antygenów krwi z przeciwciałami surowiczymi), uzupełnione o

definicje z zakresu hematologii i immunologii. Studenci zdobywają wiedzę o zasadach obowiązujących przy stosowaniu terapii z wykorzystaniem krwi pełnej (bądź wybranych składników krwi), jak również podłożach mechanizmów prowadzących do ujawniania się reakcji niepożądanych np. konfliktu serologicznego, niedokrwistości czy reakcji poprzetoczeniowych. Omawiane treści systematyzują wiedzę studentów o technikach diagnostyki serologicznej. Przedmiot poszerza wiedzę studentów o zagadnienia dotyczące funkcji płynów ciała u zwierząt bezkręgowych (na przykładzie owadów) oraz udziału komórek krwi w indukowaniu reakcji antygen-przeciwciało u kręgowców (z pominięciem ssaków).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)