Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II st. MzB - semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II st. MzB - semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
320-BS2-1GMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Strona przedmiotu
320-BS2-1HKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS2-1JOB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-BS2-1MNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótka historia poznania naukowego.

Współczesna metodologia nauk przyrodniczych w oparciu o próby falsyfikowania hipotez

Strona przedmiotu
320-BS2-1MMB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z metodami poboru, utrwalania i identyfikacji środowiskowych prób mikrobiologicznych oraz nabycie przez Studentów umiejętności interpretacja wpływu warunków środowiskowych na występowanie mikroorganizmów i wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania analizy mikrobiologicznej środowiska.

Strona przedmiotu
320-BS2-1PSPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową.

Strona przedmiotu
320-BS2-1SEMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska: sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przedstawienia prezentacji problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
320-BS2-1TIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze sposobami właściwego i skutecznego korzystania z różnych baz danych (w tym literaturowych) i innych narzędzi informatycznych ukierunkowanych na pozyskiwanie i syntetyzowanie informacji naukowych. Student jest także zaznajamiany z metodami skutecznej komunikacji i prezentacji uzyskanych wyników, rezultatów przeprowadzonych analiz itp.

Strona przedmiotu
320-BS2-1MTB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie nowoczesnych, metod badawczych i analitycznych z zakresu biologii molekularnej, zdobycie pogłębionych umiejętności ich stosowania w celu badania polimorfizmów genetycznych, określenia genotypu osobnika, a także uzyskania i analizy sekwencji badanych odcinków DNA. Student poznaje także możliwości aplikacyjne poszczególnych technik analiz molekularnych oraz zdobywa praktyczne umiejętność ich wykonania wraz z obsługą niezbędnej do tego celu aparatury.

Strona przedmiotu
320-BS2-1TMB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie nowoczesnych, metod badawczych i analitycznych z zakresu biologii molekularnej, zdobycie pogłębionych umiejętności ich stosowania w celu badania polimorfizmów genetycznych, określenia genotypu osobnika, a także uzyskania i analizy sekwencji badanych odcinków DNA. Student poznaje także możliwości aplikacyjne poszczególnych technik analiz molekularnych oraz zdobywa praktyczne umiejętność ich wykonania wraz z obsługą niezbędnej do tego celu aparatury.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)