Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-WS1-3JC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- pojęcia i cech administracji publicznej działającej w sferze bezpieczeństwa narodowego, administracji publicznej w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz jej funkcji,

- systematyki norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe

- zasad prawa administracyjnego obowiązujących podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego

- źródeł prawa administracyjnego

- ustrojowego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem organów bezpieczeństwa narodowego

- form działania podejmowanych przez administrację bezpieczeństwa

Strona przedmiotu
370-WS1-3IM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-WS1-3IP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- misji, roli i znaczenia straży pożarnych w bezpieczeństwie wewnętrznym RP,

- miejsca straży pożarnych w strukturze systemu bezpieczeństwa narodowego,

- celów i zadań straży pożarnych,

- wykorzystania straży pożarnych w systemie zarządzania kryzysowego,

- struktury organizacyjnej straży pożarnych, ich wyposażenia i możliwości

operacyjno-ratowniczych.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zgłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji Policji i Centralnego Biuro Śledczego Policji oraz analiza poszczególnych uprawnień Policji i CBŚP, a także umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, szczególnie w przyszłej pracy.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przybliżenie regulacji zawartych w Prawie o prokuraturze, Kodeksie postępowania karnego oraz aktów prawnych niższego rzędu dotyczących usytuowania prokuratury w systemie organów państwowych, struktury organizacyjnej oraz zadań prokuratury powszechnej, wymogów kwalifikacyjnych, praw i obowiązków prokuratorów, udziału prokuratora w postępowaniu przygotowawczym oraz uprawnień przysługujących prokuratorowi w postępowaniu sądowym.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- konstytucyjnych zasad określających strukturę, organizację oraz funkcjonowanie władzy sądowniczej,

- struktury organizacyjnej sądów powszechnych oraz sądów szczególnych,

- właściwości sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych,

- zasad postępowania przed poszczególnymi rodzajami sądów,

- struktury organizacyjnej oraz kompetencji Sądu Najwyższego,

- zadań Krajowej Rady Sądownictwa.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)