Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ERASMUS sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ERASMUS sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
370-PS5-4ERAAA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide information regarding need of special protection of a child. It concentrates on showing the gap between legal provisions and practice. It concentrates on legal international protection of the rights and freedoms of a child and also issue of lack of effectiveness of protection and question about effects of legal instruments provided.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa konstytucyjnego, w tym również jego genezy, ewolucji, obecnych źródeł oraz podstawowych instytucji. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim organizację i funkcjonowanie władzy ustawodawczej (Sejmu i Senatu), status prawny i konstytucyjne zadania Prezydenta RP, skład, kompetencję i zasady egzekwowania politycznej odpowiedzialności Rady Ministrów, organizację sądownictwa oraz organizację i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to provide an overview of the European Union Law. The course will take a theoretical-practical approach, providing students with the opportunity to examine EU legal texts and official documents as well as EU case law. Special attention will be put on the relation between EU law and national legal systems. Apart from that issue students will be also given knowledge in areas such as EU competences, conditions for membership in the EU (and withdrawal from the Union), EU institutional structure and decision-making as well as legal protection in the Union

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to provide students with knowledge about the basic assumptions and principles of criminal liability in the Polish legal system. Secondly, punishments and penal measures as well as other institutions applied to persons who committed criminal acts and the rules for their adjudication will be presented.

Students will be acquainted with some selected types of prohibited acts appearing in the Polish penal code.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów zagranicznych podstawowych zasad prowadzenia polskiego procesu

karnego. Wiedza przyswojona przez studentów powinna być bazą dla późniejszych samodzielnych studiów nad przedmiotem.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

El objetivo de la asignatura es que el estudiante domine los fundamentos de la teoría y la capacidad de identificar en la ley a las instituciones ambientales aplicables la importancia de este ámbito del derecho para el desarrollo sostenible de Europa y el mundo, el papel y la función del derecho ambiental en un estado moderno.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

European Criminal Law – Introduction - Basic Principles and Issues of European Criminal Law

The Principles of Criminal Jurisdiction

Criminal Law Enforcement in Europe (Institutions of Law Enforcement Within the EU, Judical cooperation, ne bis in idem)

The European arrest warrant

Police cooperation within EU and Council of Europe

Free movement of persons and criminal law enforcement

The European Convention on Human Rights - Guarantees Relating to Criminal Law

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

European Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe. First, the regulations on family law in different countries will be discussed. Then we will discuss EU regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed. Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe. The crucial question is: is there a need to move forward the EU regulations on family law?

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Presentation of the issues of Polish financial law covering, in particular, the state budget and the budget of local self-government, performance budgeting and control of public finances

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy na temat budżetu Unii Europejskiej, jego roli w funkcjonowaniu całej Unii i wpływu na budżety państw członkowskich.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During classes we will discuss the most important events in European legal history, like renaissance of Romanl law, Carolina, school of natural law's ideas of codification of law, humanitarian school of law, Napoleonic codes and political systems, development of law in 19th and 20th century.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course provides knowledge about legal national and international protection of peoples’ rights and freedoms and question about effects of legal instruments introduction.

The aim of the course is to show how the international legal systems of protection are built. Students are introduced to the main sources of protection in universal and regional systems, the catalogues of freedoms and rights and to the means of control. But first they have a possibility to hear about the philosophical roots of human rights and about the conversion from the idea to the element of national constitutional laws and then to the international legal systems.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The scope of the course concerns legal national and international protection of peoples’ rights and freedoms and question about effects of legal instruments introduction in EU.

The aim of the course is to show the way from economical ideas to protection of fundamental rights of people in European Union. The course also concentrates on the differences between notions: “human” and “fundamental rights” and on question: do we need another system of human rights protection? Students have a possibility to compare catalogues of rights accepted in international systems of protection and in UE and to assess the importance of placing the fundamental rights in UE law.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to present basic, innovative solutions in the field of financial law in scope of the public revenues and expenditures

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course delivers fundamental knowledge of intellectual property law. It refers to current problems of copyright and industrial property law. Each lecture adopts a comparative approach to IP regulations, having EU law as a main point of reference.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAEW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

International Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe and all over the world. First, the regulations on family law in different countries will be discussed. Then we will discuss EU and another countries regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed.

Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states and another countries will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe and the countries situated outside the Europe. The crucial question is: is there a need to move forward the EU, UN and another countries regulations on family law?

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to present the basic idea behind arbitration and insolvency, and investigate where the two collide

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will cover the International Labor Organization’s (ILO) labor standards and enforcement procedures; global union-management Relations and unions’ attempts to organize workers on an international level; international employee data protection and international employer codes of conduct/corporate social responsibility; and international labor standards and sustainable development- labor side agreements and free trade treaties, transparency laws and minimum standards for corporate supply chains.

Upon the successful completion of this course, students should gain an understanding of the basic concepts of international labor law on both a theoretical and practical level.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated to the governmental international organizations. It is divided into two parts.

The first one covers general problems of international organizations including their clasiffications, module structure, division of powers between member states and the organization.

The second one focuses on particular selection of international organizations and engages students who are asked to conduct research and prepare a presentation on the selected organization.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The objective of this course is to provide a better understanding of different ADR methods and negotiation styles utilized in Europe as well as in the U.S.

The class has a both theoretical and practical angle as they learn how to present a mediators monologue or how to draw up the terms of reference in an arbitration procedure.

The student is preparred to conduct an effective negotiation and mediation. The student understand the differences between ADR methods and knows how to apply them in the realm of law. Moreover the student understands the practicalities of how to be an effective negotiator/mediator as well as an effective arbitrator.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to introduce students to the basics of the legal system in the United States of America. It covers the following problems: 1. Federal structure of the USA, 2. The United States Constitution and other sources of the US law on federal and state level, 3. Division of powers betwen the legislative, executive and jucial branch of the federal government 4. Structure of courts on state and federal level, 5. The role and position of the United States Supreme Court. 6. Criminal law and criminal procedure in the United States including trial by jury.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)