Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
400-IS1-2AS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki. Rozwinięte zostaną jego umiejętności w zakresie posługiwania się wskaźnikami oraz dynamiczną alokacją pamięci w celu tworzenia zaawansowanych struktur danych jak drzewo, priorytetna kolejka, hash tablica, słownik. Omówione będą podstawowe algorytmy grafowe oraz tekstowe, a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych. Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień.

Strona przedmiotu
400-IS1-2IO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Strona przedmiotu
400-IS1-2AN4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Strona przedmiotu
400-IS1-2KCM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PRT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapewnia studentom zrozumienie zasad i praktyk skutecznych technik prezentacji. Studenci dowiedzą się, jak planować, przygotowywać, dostarczać i oceniać skuteczne prezentacje dla różnych celów i odbiorców. Poprzez serię zajęć studenci nauczą się, jak przygotowywać, organizować i przedstawiać prezentacje, które są jasne, zwięzłe i wciągające.

Strona przedmiotu
400-IS1-2PIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu to zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i narzędziami oraz najpopularniejszymi językami stosowanymi do tworzenia oprogramowania i serwisów działających w sieci Internet.

Strona przedmiotu
400-IS1-2RP3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazywanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności wykonując funkcje zarządzania przedsiębiorstwem stosując docelowe systemy informatyczne.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz wyrobienie umiejętności m.in. dotyczących: opisania wyrażonego w języku naturalnym problemu w terminach przestrzeni stanu; dobierania algorytmu do rozwiązania zadanego problemu; zastosowania wybranych technik uczenia maszynowego (regresji i klasyfikacji). W ramach przedmiotu znajduje się rozdział dotyczący metod reprezentacji wiedzy. Zajęcia obejmują prezentacje i dyskusje wybranych zastosowań sztucznej inteligencji oraz kwestie etyczne i społeczne. Zajęcia praktyczne pozwolą studentom na nabranie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i algorytmami sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2SZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz wyrobienie umiejętności m.in. dotyczących: opisania wyrażonego w języku naturalnym problemu w terminach przestrzeni stanu; dobierania algorytmu do rozwiązania zadanego problemu; zastosowania wybranych technik uczenia maszynowego (regresji i klasyfikacji). W ramach przedmiotu znajduje się rozdział dotyczący metod reprezentacji wiedzy. Zajęcia obejmują prezentacje i dyskusje wybranych zastosowań sztucznej inteligencji oraz kwestie etyczne i społeczne. Zajęcia praktyczne pozwolą studentom na nabranie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i algorytmami sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
400-IS1-2TAM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie studentom wiedzy teoretycznej a w większości praktycznej dla tworzenia aplikacji mobilnych. W ciągu kursu będzie tworzona Android aplikacja posiadająca elementy prostego interfejsu i wprowadzenia danych.

Strona przedmiotu
400-IS1-2TWM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-2TAW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu to zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i narzędziami oraz najpopularniejszymi językami stosowanymi do tworzenia aplikacji działających w sieci Internet.

Strona przedmiotu
400-IS1-2ITP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazywanie podstawowych umiejętności prowadzenia projektów u ujęciu znanych metodyk zarządzania projektami informatycznymi.

Strona przedmiotu
400-IS1-2ZIP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
400-IS1-2ZUS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium i projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)