Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
410-KS1-1AK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z antropologią kulturową. Studenci zapoznają się z podstawowymi kategoriami pojęciowymi tej dyscypliny wiedzy, jej zakresem problemowym, umiejscowieniem pośród innych nauk, metodami badawczymi.

Porządek wykładu i ćwiczeń będzie raczej problemowy niż historyczny, ale poznanie dziejów dyscypliny będzie możliwe dzięki podręcznikowi.

Zagadnienia łączące antropologie społeczno-kulturową z kognitywistyką będą tylko dotknięte, z uwagi na to, że te treści będą obecne podczas innych zajęć na tym kierunku studiów.

Strona przedmiotu
410-KS1-2ARG4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1BHP
BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3BIN6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest refleksja nad wybranymi zagadnieniami bioetyki z uwzględnieniem ustaleń neuroetyki. W szczególności refleksji poddane będą źródła moralności - z perspektywy interdyscyplinarnej, zagadnienia etyki i medycyny oraz etyki ekologicznej.

Strona przedmiotu
410-KS1-3ETD6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3EIS5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza procesów afektywnych jako zjawiska o interdyscyplinarnym charakterze.Podczas kursu będziemy podejmować analizy związane z neurobiologią emocji i empatii oraz zastanawiać się będziemy nad ewolucyjnym rodowodem tych zjawisk. Następnie podejmiemy rozważania dotyczące umysłu ucieleśnionego, koncepcji markera somatycznego, inteligencji emocjonalnej i altruizmu. W dalszej części kursu zajmiemy się emocjami w kontekście interakcji społecznych, omówimy koncepcje dotyczące: wpływu procesów emocjonalnych na powstawanie systemów kulturowych.

Strona przedmiotu
410-KS1-2EPI3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia w formie dyskusji i dodatkowych objaśnień zagadnień, na podstawie lektur.

Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny.

Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) – na podstawie aktywności podczas zajęć, wyników kartkówek i pracy pisemnej.

Strona przedmiotu
410-KS1-2EPK3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1FNU1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Centralnym problemem kursu powinno być to, co we współczesnych naukach o poznaniu nazywa się często "trudnym problemem świadomości". Punktem wyjścia byłaby fenomenologiczna idea świadomości, którą można znaleźć przede wszystkim w filozofii Husserla, ale także jego nieortodoksyjnych uczniów i następców: Sartre'a, Merleau-Ponty'ego, Heideggera, punktem dojścia zaś próba łączenia podejścia fenomenologicznego z podejściem naturalistycznym ilustrowana np. propozycjami Dana Zahaviego.

Strona przedmiotu
410-KS1-3FIK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3FIP6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3FSI5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnej problematyki filozofii sztucznej inteligencji obejmującej takie zagadnienia szczegółowe, jak: nadzieje i zagrożenia związane z rozwojem SI, aspekty prawno-etyczne SI, człowiek a SI, transhumanizm i jego krytyka, rola artefaktów kognitywnych w rozwoju poznawczym człowieka, interfejsy człowiek-maszyna, rola nowych technologii informacyjnych w funkcjonowaniu współczesnego człowieka, przyszłość SI. W wypadku tego przedmiotu nie chodzi o opanowanie nowych technik informatycznych, lecz o rozwinięcie zdolności do rozumienia i krytycznej analizy problemów filozoficznych implikowanych przez spektakularny rozwój sztucznej inteligencji w XXI wieku.

Strona przedmiotu
410-KS1-1FUM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących natury stanów umysłowych. Omówione zostaną podstawowe stanowiska dotyczące natury zjawisk psychicznych: dualizm psychofizyczny, behawioryzm logiczny, teorie identyczności, funkcjonalizm i inne teorie antyredukcyjne. Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z tzw. wyróżnikiem sfery mentalnej: intencjonalność i świadomość.

Strona przedmiotu
410-KS1-2IMK4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-2JA3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grupa zajęć 2 (lingwistyczna)

treści kształcenia z zakresu języka obcego (angielskiego) umożliwiające komunikowanie się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
410-KS1-1JA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grupa zajęć 2 (lingwistyczna)

treści kształcenia z zakresu języka obcego (angielskiego) umożliwiające komunikowanie się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
410-KS1-1JA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grupa Zajęć_2 (lingwistyczna)

treści kształcenia z zakresu języka obcego (angielskiego) umożliwiające komunikowanie się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
410-KS1-2JA4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grupa zajęć 2 (lingwistyczna)

treści kształcenia z zakresu języka obcego (angielskiego) umożliwiające komunikowanie się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
410-KS1-2JPO4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje najważniejsze teorie i hipotezy dotyczące związków pomiędzy językiem a myśleniem (w tym emocjami) zarówno w kontekście historycznym, jak i w świetle badań prowadzonych współcześnie. Treść wykładu koncentruje się na poznawczych funkcjach języka, jego roli w kategoryzacji świata i kreowaniu przestrzeni mentalnych.

Strona przedmiotu
410-KS1-1JKO2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć (wykładu i ćwiczeń) będą analizowane problemy natury znaków językowych, związku języka z innymi zdolnościami poznawczymi, zasad kategoryzacji językowej; mechanizmów tworzenia pojęć i ich kodowania w leksyce i gramatyce. Omawiane będą również kognitywne modele opisu semantycznego, rola metafory i metonimii jako narzędzi myślenia i mówienia oraz niektóre pragmatyczne aspekty ludzkich zdolności symbolicznych: spełnianie określonych intencji komunikacyjnych i kreatywnych.

Strona przedmiotu
410-KS1-2KOR4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3KAT5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom logikę oraz możliwości działania programów do komputerowej analizy tekstu wykorzystywanych w naukach społecznych. Zajęcia zwrócą uwagę na zalety i ograniczenia korzystania z takich programów. Większość czasu poświęcona zostanie na naukę obsługi dostępnego, darmowego oprogramowania do analizy tekstów (QDA Miner).

Strona przedmiotu
410-KS1-2KOM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom potencjałów i zasad cyfrowej komunikacji społecznej, a także przekazanie im praktycznych umiejętności przydatnych do skutecznej komunikacji realizowanej za pośrednictwem nowych mediów.

Konwersatorium pozwoli uzmysłowić zasady przepływu informacji, sposoby zarządzania informacją oraz zmiany i trendy w tej dziedzinie. Zostaną zainicjowane dyskusje dotyczące ścieżek wspomagających, np. dziennikarstwo, a także wpływ komunikacji medialnej na budowanie więzi międzyludzkich i rozumienie świata. Poruszona także zostanie rola tzw. starych i nowych mediów, problematyka zaniku gatunków w nowych mediach.

Zadaniem zaliczeniowym dla studentów będzie autoprezentacja w nowych mediach, lub zaprezentowanie wydarzenia, albo konkretnej aktywności, dzięki czemu rozpoznane zostaną rozmaite społeczno-komunikacyjne aspekty nowych mediów.

Strona przedmiotu
410-KS1-3KOM5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1KOS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej

Strona przedmiotu
410-KS1-1KOD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z problematyką teorii zbiorów, teorii relacji, systematyzacji, definiowania i erotetyką.

1. Wprowadzenie do teorii zbiorów

2. Operacje na zbiorach.

3. Wprowadzenie do teorii relacji

4. Operacje na relacjach

II. Systematyzacja, definiowanie, erotetyka

5. Kategoryzacja. Warunek konieczny i wystarczający

6. Systematyzacja

7. Definiowanie

8. Błędy definicyjne

9. Erotetyka

Strona przedmiotu
410-KS1-3KJA5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium w języku angielskim jest doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Omawiane są zagadnienia dotyczące tematyki filozoficznej i bioetycznej na podstawie literatury naukowej.

Strona przedmiotu
410-KS1-1LOF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia logiki formalnej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zastosowaniu narzędzi logiki formalnej w naukach kognitywnych. W ramach zajęć dyskutowane będą m.in. takie zagadnienia, jak klasyczny rachunek zdań, klasyczny rachunek predykatów, elementy metalogiki oraz podstawy teorii mnogości.

Strona przedmiotu
410-KS1-2LOK3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1MBS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele zajęć:

• Dostarczenie wiedzy w zakresie podstawowych metod badawczych w naukach społecznych i możliwości ich stosowania,

• Wykształcenie umiejętności zaplanowania badania wedle założonych celów

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)