Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
410-FS1-2AR4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci poznają podstawowe narzędzia teorii argumentacji i retoryki oraz wykorzystują je w praktyce, analizując i dyskutując

wybrane argumenty filozoficzne i nie tylko.

Strona przedmiotu
460-FS1-2AR4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS1-1BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3BE6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bioetyki. Bioetyka jest dziedziną interdyscyplinarną, z pogranicza biologii, medycyny, filozofii, socjologii i psychologii. W szerszym ujęciu stanowi nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia. W związku z tym na wykładach poruszane będą zagadnienia dotyczące praw i interesów zwierząt oraz ekologii płytkiej i ekologii głębokiej. Węższe ujęcie bioetyki stanowi nurt etyki medycznej, w ramach której obserwuje się coraz większy rozdźwięk między postępem naukowym i tradycyjną moralnością. Omawiane podczas ćwiczeń konkretne problemy, takie jak, np. aborcja, inżynieria genetyczna czy transplantacje, prezentują również nasilający się współcześnie konflikt między ujmowaniem życia ludzkiego w kategoriach wartości i w kategoriach jakości.

Strona przedmiotu
460-FS1-3BE6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS1-1KFSR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie kształtowania się i rozwijania w okresie średniowiecza myśli filozoficznej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi systemami, terminami i zagadnieniami filozoficznymi tej epoki na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie dyskutowane w filozofii średniowiecznej, tak aby ukazać nie tylko merytoryczne treści, ale również charakterystyczne dla średniowiecza odmiany stylu filozofowania i stosowaną przy nich metodę.

Strona przedmiotu
410-FS1-1KFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie początków filozofii w starożytnej Grecji i Rzymie na tle epoki, zapoznanie studentów z najistotniejszymi przedstawicielami filozofii starożytnej, najbardziej wpływowymi szkołami oraz wprowadzaną w tym okresie terminologią filozoficzną, w oparciu o teksty źródłowe i opracowania. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie filozoficzne podejmowane w tym okresie, ale również ukazać metody filozofowania.

Strona przedmiotu
460-FS1-1KFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie początków filozofii w starożytnej Grecji i Rzymie na tle epoki, zapoznanie studentów z najistotniejszymi przedstawicielami filozofii starożytnej, najbardziej wpływowymi szkołami oraz wprowadzaną w tym okresie terminologią filozoficzną, w oparciu o teksty źródłowe i opracowania. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie filozoficzne podejmowane w tym okresie, ale również ukazać metody filozofowania.

Strona przedmiotu
410-FS1-1KFSR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie kształtowania się i rozwijania w okresie średniowiecza myśli filozoficznej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi systemami, terminami i zagadnieniami filozoficznymi tej epoki na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować najważniejsze kwestie dyskutowane w filozofii średniowiecznej, tak aby ukazać nie tylko merytoryczne treści, ale również charakterystyczne dla średniowiecza odmiany stylu filozofowania i stosowaną przy nich metodę.

Strona przedmiotu
410-FS1-1EPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych

Ćwiczenia w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszonymi w lekturach.

Egzamin z wykładu – sprawdzian pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
460-FS1-1EPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3EST6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS1-3EST6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3EEK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych zjawisk związanych z dziedziną przedsięwzięć gospodarczych. Ma też ich uwrażliwić, że kategoria skuteczności (ekonomicznej) nie jest kategorią ostateczną, albowiem ostateczne są standardy moralne rozumiane jako sfera ocen formułowanych z punktu widzenia optymalizacji relacji społecznych. Problem ten jest wyraźnie widoczny w kontekście relacji prawo-moralność, podobnie w relacji ekonomia-etyka. Inaczej mówiąc, zagadnienia gospodarcze, analizowane w kategoriach skuteczności/efektywności muszą być przedmiotem analiz etycznych.

Strona przedmiotu
460-FS1-3EEK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-2EPO4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest związek etyki, filozofii i polityki. Na prowadzonych przeze mnie książki przekazują nam to, co mają do powiedzenia na temat życia i jego inwariantnych składników: dobra i zła, przebaczenia, pamięci, czasu, miłości, wierności i tym podobnych zjawisk.

Strona przedmiotu
460-FS1-2EPO4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1EPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne i praktyczne interdyscyplinarnych związków etyki i prawa dotyczących pojęcia i koncepcji prawa, relacji między prawem a innymi systemami normatywnymi. Zapoznaje z problematyką dylematów etyczno-prawnych współczesności, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z filozofią i etyką.

Strona przedmiotu
460-FS1-1EPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3EZ6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu etyk zawodowych. W szczególności: roli moralności w społeczeństwie, kwestii norm moralnych w sferze prywatnej i publicznej, "kodeksowości" moralności, etycznym wyzwaniom współczesności, specyfice etyki zawodowej; etyce w biznesie czy polityce, a także analizom wybranych zawodowych kodeksów etycznych (np. nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy).

Strona przedmiotu
460-FS1-3EZ6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3FG5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs filozofii gospodarki ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami, jakie z perspektywy filozoficznej wiążą się z życiem gospodarczym i rozwinięcie w nich zdolności do jego krytycznej analizy.

Strona przedmiotu
460-FS1-3FG5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest próba filozoficznego uchwycenia sensu podejmowanej przez człowieka działalności gospodarczej - począwszy od

pierwszego kluczowego przełomu w sferze ekonomicznej, jakim była rewolucja agrarna, po rewolucję przemysłową i czasy współczesnej

ekonomii "cyfrowej".

Problematyka gospodarcza ujmowana jest w ramach kursu dwutorowo. Z jednej strony, studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu

antropologii i historii gospodarczej. Z drugiej strony, wiedza ta uzupełniana jest refleksją filozoficzną dotyczącą zagadnień podejmowanych

w części historycznej.

Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak starożytna refleksja nad gospodarką, powstanie nierówności, rola i znaczenie kredytu,

problem wartości i długu, różne sensy pojęcia nadmiaru i niedoboru, prawomocność postulowanego przez ekonomię antropologicznego

ideału homo economicus czy ukryte teologiczne aspekty wiedzy ekonomicznej.

Strona przedmiotu
410-FS1-3FJ5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień z filozofii języka. Poruszone zostaną zagadnienia związane z teoriami odniesienia i znaczenia. Omówione zostanę teorie okazjonalizmów i tzw. sztywnego odniesienia. Przedstawione zostaną klasyczne teorie pragmatyczne: teoria aktów mowy oraz teoria implikatur. Omówiona zostanie problematyka natury metafor i nastawień sądzeniowych.

Strona przedmiotu
460-FS1-3FJ5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-2FK4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS1-2FK4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS1-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)