Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja seminarium magisterskie 2023/2024 520-K2-2023-KS2-1

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
520-KS2-1SEMM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, nauki o kulturze i religii

Rok studiów i semestr: Rok I, II stopnia, semestr I - IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, dyskusja, praca z tekstem, analiza i interpretacja dzieła filmowego

Strona przedmiotu
520-KS2-1SEMM5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w problematyce związanej z wybranymi przez studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia cztery specjalności: filmoznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia i krytyka sztuki.

Student pod kierunkiem promotora wybiera temat pracy magisterskiej, a następnie pracuje nad jej przygotowaniem. W pierwszej części seminarium polega to na dyskusjach problemowych, kompletowaniu bibliografii, filmografii w celu przygotowania do napisania konspektu pracy.

Strona przedmiotu
520-KS2-1SEMM8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest wypracowanie zagadnień badawczych z zakresu zjawisk kulturowych, które złożą się na tematy prac magisterskich, a także przygotowanie zasobu źródłowego oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac magisterskich.

Strona przedmiotu
520-KS2-1SEMM9
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)